Økonomi spil og simulationsmodeller

Trænger du og dit hold til en tur i den økonomiske sumulationsbox, så indeholder dette site et par tilbud.

Omfang.

30 min og op til 1-2 lektioner afhængig af valg af spil.

Formål.

Økonomi kan være en hård omgang for eleverne. Et simulationsspil kan virke annimere så eleverne går mere helhjertet ind i substansen af emnet. 

Introduktion og baggrund.

Læs indtroduktionserne inden du går igang: 

Vismandsspillets introduktions folder

Vælfærdsspillet

Økonomiske modeller er abstraktioner, der på forenklet vis beskriver en eller flere økonomiske sammenhænge. En økonomisk model er opbygget ud fra nogle forudsætninger (erfaringsbaserede eller ideologisk funderede) vis konsekvenser findes gennem logiske slutninger og nogle matematiske formler. Materialet kan indgå i SRP-opgaver fx sammen med matematik.

Vismandsportalen er "Finansrådets" samfundsøkonomiske portal. Der er tale om to forskellige simulationsspil.

"Vismandsspillet" der er baseret på økonomimodellen "ADAM", dvs en makroøkonomisk samfundsmodel.  

Husstandsspillet er baseret på økonomimodellen "Heimdal" og er designet til at afspejle fordelingspolitiske konsekvenser af økonomiske prioriteringer.

Velfærdsspillet er et spil, som Finansministeriet tilbyder gymnasierne. Det er et enkelt regnearksbaseret markroøkonomisk simulationsmodel.

Spillende er webbaseret, gratis og frit tilgængeligt for alle landets institutioner (man skal dog regisrere sig før man får adgang). Spillene henvender sig til lærere og elever i samfundsfag, international økonomi, virksomhedsøkonomi, m.m.(relateret link).

Gennemførelse

Følg instruktionerne der følger med spillene.

Går til Velfærdsspillet.

Går til Vismandsspillet og Husstandsspillet (instruktioner i venstre side af sitet)

COLOURBOX1904922 pengespil 1.jpg

Produceret i samarbejde med

Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Center for Strategisk Byforskning (CSB) har eksisteret siden 2004 og består af tre partnere: Københavns Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Aalborg Universitet. Siden centrets oprettelse er der produceret og publiceret meget viden om byudvikling og – planlægning i og på tværs af de deltagende institutioner.

 

Centre for  strategisk byforskning

Relaterede links

Finansrådets simulations spil opbygget på grundlag af ADAM modellen
Velfærdskommissionen har udviklet et Velfærdsspil. Spillet går ud på at skabe sammenhæng i den offentlige sektors økonomi i år 2040. Formålet med spillet er at anskueliggøre størrelsen af den udfordring, velfærdssamfundet står overfor, og hvor meget forskellige mulige reformer kan bidrage med. I spillet kan du finde svar på spørgsmål som: Hvordan kan der blive råd til folkepension i 2040? Eller hvad sparer man ved at afskaffe efterlønnen? Og hvor meget koster det at øge undervisningen og forskningsindsatsen?