AT-2015: Introduktion til "Kommunikation - muligheder og begrænsninger"

Her finder du inspiration og forslag til sager, problemstillinger og materiale fra AT 2015. Er du i tvivl om kravene til AT-opgaven med innovation, finder du link til både AT-håndbogen og en side om synopsis med og uden innovation.

Kommunikation – muligheder og begrænsninger

Overordnede problemstillinger 

Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab via et medie til en modtager, der afkoder og tilegner sig budskabet. Det er også kommunikation, når systemer udveksler informationer. Kommunikation har mange former som fx verbale, nonverbale, bevidste, ubevidste, analoge, digitale, biologiske og kemiske. Kommunikation foregår inden for menneskelige fællesskaber, men i høj grad også i tekniske systemer og i naturens verden. Kommunikation rummer altid risiko for fejl og misforståelser. 

Talesprog er et centralt medie for kommunikation. Gennem tale afsendes lyde, der af modtageren kan fortolkes og forstås som et bestemt budskab. Med kroppen kan man signalere glæde, styrke, vrede, smerte, engagement og lyst – kropssprog. Gennem skriftsprog kan man sprede og bevare budskaber. Den teknologiske udvikling af elektroniske medier eksempelvis telefon, radio og tv gør det muligt at sende budskaber til mange over lange afstande og med høj hastighed. Internettet har forstærket processen og åbner for nye former for flervejskommunikation. 

Kultur- og generationskløfter kan opstå som følge af forskellige sprog og kommunikationstraditioner. For at kommunikere effektivt er det ikke nok at kunne sproget; man skal også kende til kulturen. I den politiske kommunikation foregår der en kamp om at sætte dagsordenen. Reklamer forsøger at skabe, stimulere og manipulere vores behov. Politikere markedsfører deres budskaber bl.a. ved hjælp af spin. Kunstnere fortolker verden og udtrykker sig gennem eksempelvis ord, musik, dans, drama og billeder, hvilket kan udfordre etablerede forestillinger, provokere modtageren og på den måde give nye erkendelser. 

Næsten alle kan komme til orde i det digitaliserede samfund. Kommunikationsstrømmen kan opleves som uendelig og stressende. Aldrig er der blevet kommunikeret så meget, aldrig har der været så meget spam og støj. Ytringer kan være nedsættende, og det skaber et dilemma mellem ytringsfrihed og indgreb, der begrænser krænkende udtalelser.  

I levende organismer foregår kommunikation især gennem udveksling af elektriske signaler og kemiske signalstoffer. Nogle gange går den biologiske kommunikation galt, hvilket kan medføre kræft og andre sygdomme. Dyr, mennesker og planter kommunikerer med artsfæller og andre arter gennem adfærd.

Kommunikationen sker med lyd, gennem synet og med kemiske stoffer. I et automatiseret samfund er det nødvendigt, at tekniske systemer kan kommunikere med hinanden uden menneskelig indgriben. Det sker ved hjælp af symbolsprog og koder. Denne kommunikation udvikles med hastige skridt med anvendelse af digitalisering, og med nanoteknologi dukker nye muligheder op.

Opgaven

Du skal vælge opgave A eller opgave B. 


Opgave A
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet mellem kommunikationens formål, indhold og form samt vurdere kommunikationens muligheder og begrænsninger. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 


Opgave B
Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor kommunikation spiller en central rolle. Du skal udarbejde et forslag til en innovativ løsning af problemet. Løsningsforslaget skal begrundes, og dets konsekvenser skal vurderes. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Fagenes identitet og metode 


Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i fagenes identitet og metoder. Find hovedområdernes empiri, teori og metoder i relaterede moduler, hvor der er links til de enkelte fag.

Du kan eventuelt starte med vise eleverne forskellen mellem SRP og AT.

Fagenes teori og metode

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Hovedområder: Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde.
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Hovedområder: Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der i AT være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder.
Foredrag

Teori, metode og videnskabsteori i AT - Begynd her!

Eleven skal arbejde med sagen ved hjælp af fagene. Fagene kommer med al deres viden, med deres særlige terminologi og med et beredskab af teorier og metoder som værktøjer til at belyse sagen og opnå indsigt. Hent inspiration fra fagenes sider med metode.

AT-relevante sider

Innovationsmodel

AT-håndbog med kapitel om innovation fra Egaa Gymnasium

Find inspiration til, hvordan man forbereder lærere og elever på innovation i AT i denne håndbog fra Egaa Gymnasium! Læs også det PowerPoint, som blev brugt på skolens PR-møde: Her er de helt centrale pointer opsummeret.
Medalje skammel

AT-synopsis med og uden innovation

Ministeriet giver råd om synopsis og præciserer kravene: Hvad skal en AT-synopsis indeholde? Hvad skal man tænke på, hvis opgaven har krav om innovativt løsningsforslag. Læs også om idégenerering, problemformulering og se synopsiseksempler.
Forside på opgave

AT-2015: Kommunikation - muligheder og begrænsninger (For stx-elever)

"Kommunikation - muligheder og begrænsninger" er emnet til årets eksamen i almen studieforeberedelse. Her kan du se lærerne over skulderen og finde inspiration til interessante sager eller spændende problemstillinger. Læs også om synopsis med og uden innovation og om eksamen i AT.
pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen? (For gymnasieelever og kursister)

Metoder henter du fra fagene. Fx litterære analysemetoder. Teori er det man tænker, når man vælger en metode. Hvis du fx tænker, at en forfatters liv og erfaringer afspejles og bearbejdes i den litteratur han skriver, vælger du en biografisk litterær analysemetode. Tænker du, at alle historier har nogle strukturer, der er grundlæggende ens, vil du vælge strukturalistisk metode.

Fagenes sider med AT-2015

Ordsky

AT-2015 Billedkunst og Design

Inspiration til inddragelse af Billedkunst eller Design i årets AT-tema: Kommunikation – muligheder og begrænsninger
Kommunikation er at overvinde reelle kløfter
© Jørgen Wilhelmsen

AT-2015 Biologi

Kommunikation er et centralt biologisk begreb, som omfatter fx. tale, ikke verbal kommunikation, dyrs adfærd, men også signaler, som afgives i kroppen, det kan være hormonel regulering, som nervesystemets signaler gennem nervecellerne. I en evolutionær synsvinkel kunne man måske pege på betydningen af, at individer kan kommunikere, i forhold til lignende individer, som ikke kan.
Læge og patient kommunikerer

AT-2015 Bioteknologi

Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Inspiration til eksamensprojektet.
Er der nogen?
© Laust Wium Olesen

AT-2015 Dramatik

Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Her vil du løbende kunne finde inspiration til årets AT-projekt, når dramatik skal indgå som det ene fag.
Er der nogen?
© Laust Wium Olesen

AT-2015 Engelsk (Kommunikation - muligheder og begrænsninger)

Siden er under udarbejdelse! Her kan du finde inspiration til årets AT emne: Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Alle der har ideer til årets AT emne ift. engelskfaget er velkomne til at indsende dem, så kommer de på siden her til fælles inspiration.
Ordsky

AT-2015 Fransk

Årets AT-emne netop blevet offentliggjort: ”Kommunikation - muligheder og begrænsninger”. Kommunikation er udveksling af informationer, hvilket åbner op for mange situationer og indgange. Fransk har gode mulighedet for at være det ene fag ved AT-eksamen her i 2015.
kommunikationssatellit

AT-2015 Fysik

Forslag og inspiration til AT-emnet 2015, hvor faget fysik indgår.
Fire talebobler

AT-2015 Græsk, latin og oldtidskundskab

Traditionen tro tager vi i de klassiske fag en fælles brainstorm omkring årets AT-emne. Det sker på Klassikerforeningens Facebook-side. Er man ikke på FB, kan man deltage via TodaysMeet. Se de indkomne forslag i idékataloget, som ligger under Relaterede moduler. Her er også et link til EMU's generelle AT-2015-modul. Under Relaterede filer finder I et indlæg fra fagkonsulenten.
Forside på opgave

AT-2015 Historie

Nedenfor bringes en række forslag til AT opgaven i 2015. Siden opdateres løbende og forslag modtages med tak.
Taktik

AT-2015 Idræt

Ideer til hvordan idræt kan indgå i AT-temaet: Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Nedenfor kan ses eksempler på sager, hvor idræt i samarbejde med andre fag kan indgå i årets AT-tema.
Talebobler

AT-2015 Kemi

Kommunikation - muligheder og begrænsninger. Inspiration til eksamensprojektet.
Pige med dåsetelefon

AT-2015 Matematik

Inspiration til hvordan matematik kan bidrage til AT 2015 om Kommunikation - muligheder og begrænsninger.
Er der nogen?
© Laust Wium Olesen

AT-2015: Naturgeografi

Inspirationsside, der kommer med ideer til valg af en sag, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer! Læserbidrag ses nederst.
Blandede ikoner

AT-2015 Psykologi

Årets AT tema rummer mange muligheder for psykologifaget i samspil med andre fag. Her finder du inspiration og forslag til materiale, sager, problemstillinger, fx medierevolution, folkedrab, sundhedskampagner eller stigmatisering af psykisk syge.
Hænder foldet til bøn

AT-2015 Religion

Her kan du finde inspiration til årets AT-opgave med religion som deltagende fag. Skriv selv dine forslag ind til redaktøren på kt@hfc.dk.
COLOURBOX1696721 møde.jpg

AT-2015 Samfundsfag

AT - 2015 har kommunikation som kerneområde. Dette modul indeholder links og vinkler der kan bruges som inspiration til vejledning i AT-opgaven, med samfundsfag som udgangspunkt.
Tavle

Metode

Introduktion til de videnskabsteoretiske metoder i tysk.

Relaterede filer

Inspiration til sager i filosofi af Paul Bridgwater

Relaterede links

Artikel med henvisning til relevante AT-artikler på Videnskab.dk:De bedste artikler præsenteres kort.
Inspiration til AT-2015 fra undervisning.videnskab.dk baseret på evidens.

Emneord