AT-2016 Billedkunst og Design

Temaer GRÆNSER giver mulighed for inddragelse af billedkunst eller design på mange måder og med mange forskellige fag. Denne side revideres løbende og kolleger opfordres til at indsende forslag til redaktøren: gitte.normand@skolekom.dk

Materialet på denne side er til inspiration.

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Nedenfor optræder nogle af redaktørens ideer med forslag til mulige fagkombinationer.

Modernistisk arkitektur

- nye materialer ophæver grænser og giver nye muligheder for konstruktion af bygninger 

(billedkunst, design, fysik, matematik, historie)

Dekonstruktivistisk arkitektur

- nye beregningsmuligheder (computere) flytter grænserne for konstruktion af bygninger

(billedkunst, design, fysik, matematik, historie)

Byplanlægning og overgangen/grænsen mellem land og by. 

At trække naturen ind i byen - Opløsning mellem land og by: fx grønne pladser, moderne taghaver, kolonihaver osv.

(billedkunst, design, samfundsfag, historie,  biologi)

Samtidskunsten

Om at flytte etiske, moralske, mentale grænser (Fx Evaristti, Bjørn Nørgaard, Superflex osv.)

(billedkunst, psykologi, dansk, samfundsfag, historie)

Politisk kunst eller propaganda

Om at flytte holdningsmæssige grænser (Fx den politiske plakat: Mikael Witte, Røde Mor, hverveplakater fra anden verdenskrig)

(billedkunst, samfundsfag, historie, dansk, fremmedsprog)

Provokerende kunst

Karikatur, surrealisme osv. (Fx Freddie)

(billedkunst, psykologi)

Formsprog med eller uden kant/grænse

Fx impressionisme med opløst kontur og ekspressionisme med kontur/grænser.

(billedkunst, dansk, fremmedsprog)

AT 2016 - Grænser

Pil der gennembryder en mur

Inspiration fra Jonas Wolter, Rosborg Gymnasium og HF

Se Relaterede filer: AT 2016 - Grænser ub.pdf

Relevant materiale til arbejdet med AT i Billedkunst eller Design

bænk

Det gode liv i byen med billedkunst og design

Oversigtsside til et elastisk undervisningsforløb med tilknytning til Den Grænseløse By, hvor arkitektur, design, billeder på flade og skulptur bringes i spil i kortere teoretiske og praktisk-kreative undervisningsforløb.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Jonas Wolter: Inspiration