AT-2016 Dramatik

Årets AT-emne er nu offentliggjort. Hold øje med inspiration her på emu'en og send gerne dine egne ideer og tanker til emu-redaktøren på julie@wittrup.org , så vi hurtigt kan få skabt en fælles idébank

Ideer fra Astrid Lakjer, Ingrid Jespersens Gymnasieskole:

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum,

men er udviklet af dramatiklærere

Det er naturligvis oplagt at kigge på scenekunsten, når man taler grænser - hvor går grænsen mellem fiktion og virkelighed? Hvad er kunst/mimesis og hvornår bliver det (for) virkeligt?

Konkrete eksempler på forestillinger kunne være:

  • "I Føling" - Chr. Lollike & co.'s ballet på Det Kongelige Teater,
    hvor krigsveteraner fra Afghanistan danser med ballarinaer - er det
    kunst? Er det virkelighed? Hvilke grænser berøres/overskrides i
    balletten? Kan det grusomme også være æstetisk smukt?
  • "Pretty Woman A/S", hvor teater på Vesterbro købte prostituerede
    for en aften til at spille hovedrollen i forestillingen, som
    udspillede sig i en container på Halmtorvet. Er det for
    grænseoverskridende, når man inviterer virkeligheden ind på
    teatret? Er grænsen nået? Er den for længst overskredet? Læs mere
    her: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/koeber-prostituerede-til-teater
  • Signa Sørensens Salo - det siger vist alt.

 

Ideer fra Kirsten Nevers, Næstved Gymnasium

Ideer til innovationsopgaven med fagkombinationen dansk/dramatik.

Alle har defineret et problem, som de ønsker at gøre noget ved via debatskabende/aktiverende teater: 
1) Kultu
rkløft og deraf følgende konflikter ml unge i Næstved og de nye naboer på asylcentret
2) Unges forestillinger om normalt/forventet og grænser for seksuel debut, "måder" osv.
3) Overvågning af vores færden på sociale medier
4) Kan "mit eget" performance-værk gøre en forskel i debatten og i folks stillingtagen til organdonation?
1-3 trækker på Forumteater og lidt Human Specific Performance.

De når (formentlig!) ikke at realisere deres forestillinger, men de udvikler koncept og drejebog på baggrund af analyser af problemet og af andre bud på kunstneriske tilgange, og de skal vurdere deres eget produkt ved at være i dialog med aktuel målgruppe.

Ideer fra Judith Friisgaard Hardgrib, Tørring Gymnasium

Der ligger et idékatalog under relaterede filer

Ideer fra Anna Herbst, Maribo Gymnasium:

Alle ideer er baseret på Film/TV fra CFU Sjælland: Søg på http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=1 (log in med uni-login)

Dramatik og dansk:

-          Christian Lollike og dansk teater, Deadline 2.sektion

-          Bo Bedre, Mungo Park 

-          Dette burde skrives i nutid, dramatisering af Helle Helles roman, 1.parket 

-          Kældermennesket af Dostojevskij, på Det kgl. Teater med Rasmus Bjerg 

-          Liberty, Teater Nordkraft iscenesættelse af Jakob Ejersbos roman-          Parasitterne af Soya, fremvist på det kgl. Teater

Dramatik og samfundsfag:

-          Farligt teater, engelsk dokumentar fra 2012 om Hviderusland og begrænsninger af ytringsfrihed

-          Det røde kapel. Simon Juul, Jacob Nossell og Mads Brügger spiller teater i Nordkorea og udfordrer ytringsfrihed. 

-          Manifest 2083, iscenesættelse af Anders Breiviks manifest. 

Dramatik og engelsk:

-          Vaginamonologerne, Dokumania 

-          Macbeth, Det røde rum, nyopsætning 

-          Romeo og Julie, Det røde rum, nyopsætning 

-          I det hele taget nyopsætninger. Hvad kan man tillade sig?

Uden for nummer:

-          Den såkaldte virkelighed, DR2 tema

-          Heidi – en rejse til helvede med Simon Spies, Teater Grob, bygger på den virkelige historie om Heidi, der var morgenbolledame for Spies og senere døde af AIDS efter periode med misbrug og prostitution. 

-          Marina Abramovic, Kobra, om performancekunsten og dens gennembrud – s f.eks. The Artist is present 

Desuden

-          Teaterkoncerten – tomme tønder buldrer mest, DRKultur om teaterkoncertens opståen

-          Ny dansk dramatik – et intellektuelt sammenskudsgilde, Teaterteksten, om ny dansk dramatik 

Opgaveformuleringen

Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende og beskyttende, inkluderende og ekskluderende. Det fører nogle gange til tryghed, andre gange til konflikter og utryghed. Når grænser sættes eller overskrides, udfordres og inspireres vi til at finde innovative løsningsmuligheder. 

Grænser som skillelinjer mellem suveræne stater udfordres af nationale, religiøse, kulturelle og etniske forskelle. Kamp om naturens ressourcer har gennem historien medført grænsekonflikter. Staters territoriale grænser kan flyttes eller fastlægges i forbindelse med krige eller ved folkeafstemninger, og globaliseringens dynamik udfordrer de nuværende grænser. 

Kyster, bjerge, floder, ørken- og sumpområder udgør naturgeografiske grænser for planter, dyr og mennesker. Ved ændringer i klimatiske og geologiske forhold flyttes grænserne. 

Når vi taler sammen, er sproget kulturbærende og grænsesættende. Gennem sproget danner vi grupper med hver vores identitet. I samværet mellem mennesker sætter skrevne og uskrevne regler grænser for adfærd. Det er adfærdsregulering, der bunder i kulturel, etisk, religiøs og social grænsesætning. For nogle mennesker er det vanskeligt at holde sig inden for grænserne. Men grænserne har gennem historien været og er stadig under forandring. Hvad der var tilladt i går, er forbudt i morgen – eller omvendt. 

Når kunstnere afprøver grænser, er det for at frembringe kunstneriske udtryk med henblik på at skabe ny erkendelse. For mange kunstnere er udfordringen, provokationen og det grænseoverskridende en del af værkets identitet som debatskabende kunst. Publikum engageres til selv at prøve grænser af i forhold til smag, dannelse og politisk og kulturelt ståsted. 

Teknologi udvider grænserne for menneskets fysiske formåen og naturens ydeevne. At sprænge grænser for fysisk formåen er ofte et vigtigt incitament inden for idræt og sport. Vi kan endnu ikke leve under vand, svævende i atmosfæren eller i rummet. Men naturvidenskaben og teknologien udvikler teknikker, der rykker grænserne for vores levemuligheder. 

Inden for informationsteknologi flytter regnekraft og dataoverførselshastighed grænser for kommunikation og handlemuligheder. I matematik udvikles nye begreber, som bryder med de grænser, man troede logikken satte. 

Der er grænser for, hvad vi kan tåle. Indførelse af grænseværdier skyldes ønsket om at beskytte levende organismer mod skadelige biologiske, fysiske og kemiske påvirkninger. Grænseværdier fremkommer på baggrund af naturvidenskabelige observationer og statistiske undersøgelser, men værdierne fastsættes politisk. 

Forskning har gennem tiderne brudt grænser for vores erkendelse og gør det fortsat. Udvikling og vækst afhænger af grænseoverskridende ideer og udvikling af nye virksomheder. Innovation er en central kilde til vækst for både samfund og økonomi. Konsekvenserne af denne udvikling giver anledning til debat om grænser for vækst. 

Opgaveformulering

Du skal vælge opgave A eller opgave B. 

Opgave A

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B

Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord