AT-2016 Fransk

Inspiration, tanker og idéer til dette års AT-eksamen, nu hvor den officielle overskrift GRÆNSER er blevet meldt ud.

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

OVERORDNET INSPIRATION

Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske såvel som mentale. De kan være begrænsende og beskyttende, inkluderende og ekskluderende. De fører nogle gange til tryghed, andre gange til konflikter og utryghed.

Når grænser sættes eller overskrides eller udfordres, kan vi inspireres til at finde innovative løsningsmuligheder.

Grænser som skillelinjer mellem suveræne stater udfordres af nationale, sproglige, regionale, kulturelle, religiøse og etniske forskelle.

 

SÆRLIGT RELEVANT FOR FRANSK

Når vi taler sammen, er sproget kulturbærende og grænsesættende. Gennem sproget danner vi grupper med hver vores identitet. I samværet mellem mennesker sætter skrevne og uskrevne regler grænser for adfærd. Det er adfærdsregulering, der bunder i kulturel, etisk, religiøs og social grænsesætning. Teknologi udvider grænserne for menneskets fysiske formåen og naturens ydeevne.

 

NUVEL, fransk er måske ikke det største AT-fag, men det følgende er i al beskedenhed resultatet er en brainstorming blandt to fransklektorer, Janne Purup Madsen og undertegnede. Og dermed gives nogle idéer til emner (”sager”) videre til andre franskundervisere og -elever.

IDÉER TIL FRANSKFAGLIGE EMNER / "SAGER"

1) ALSACE og LORRAINE, grænseland, grænsedragning, frem og tilbage mellem Tyskland og Frankrig. Kan evt. laves med samf eller historie.

 

2) KOLONIALISERING, Sykes-Picot-aftalen, senere grænse konflikter, Levanten (hvor Frankrig fik dominans over Syrien-Libanon), Algierkrigen osv. Kan evt. laves med samf eller historie. Kamp om naturens ressourcer (f.eks. vand eller olie) har gennem historien medført grænsekonflikter. Staters territoriale grænser kan flyttes eller fastlægges i forbindelse med krige eller ved folkeafstemninger, og globaliseringens dynamik udfordrer de nuværende grænser. Centrum versus udkant (periferi). POSTKOLONIALE STUDIER kan evt. inddrages som teori. Naturgeografi, samf, historie med flere fag kan være det "andet" fag.

 

3) RELIGION. Religionskrig, religiøse skel, grænseskel, katolikker versus protestanter, grænsedragning, konflikter, venskaber, blandede ægteskaber, antisemitisme, Holocaust. Kan evt. laves med religion. Religionsfaglige emner sammen med Frankrig kan det være nemt at finde film til. Islam og Frankrig. Hvorledes skildres sådanne temaer i film, litteratur med videre. Houellebecqs kontroversielle bog SOUMISSION kan evt. være en del af elevens empiri. Eller en film om BARTHOLOMÆUS-natten. Eller empiri om huguenotternes flugt til Danmark. Hvad gør religiøse skel, og behøver de altid at skabe grænser, eller kander være tale om positiv og fredelig sameksistens? Samarbejde, frisind, tolerance kontra krig, modstand, uvenskab.

 

4) REGIONALITET, regionale konflikter i selve Frankrig, regionale sprog, f.eks. Bretagne, Korsika og Baskerlandet. Hvordan opleves sådanne grænser i hverdagen? Hvorledes udforskes sådanne grænser i litteratur, film og billedkunst? Forskelle mellem Provence og resten af Frankrig - eller mellem Langue d'oc og Langue d'oïl. Frankerne i Frankrig versus gallerne (keltere). Frankrig som del af Romerriget. Centrum versus udkant (periferi).

 

5) DEN FRANKOFONE VERDEN, f.eks. Belgien, Schweiz og Canada – grænser mellem kultuerer fransk:flamsk, fransk:tysk, fransk:italiensk, fransk:engelsk. Hvordan opleves sådanne grænser i hverdagen? Hvorledes udforskes sådanne grænser i litteratur og billedkunst?

 

6) FRANSKMÆNDENE og er grænsen nået? – Immigration, brændende/fremmedgjorte forstæder, terrorisme, Charlie Hebdo, kulturmøde, mægling, klima, global opvarmning, ATTAC, økonomiske forhold, nord-syd-dialog, fattigdom versus rigdom m.v.

 

7) SOCIAL MOBILITET, kan man avancere socialt, er klassesamfundet for grænsepræget og stift i forhold til at kunne skifte social klasse opad? Er der grænser for opdrift? Grænser for at komme på universitetet? Grænser for at realisere sig selv? (Herunder kunstnerisk, "klassekamp" osv.)

 

8) PSYKOLOGI-SAMFUND-FAMILIELIV, at bryde grænser, normer, tabuer, boformer, køn, samfundsproblemer, landvindinger, styrke versus svaghed, individ kontra samfund. Kan evt. laves sammen med psykologi.

 

9) EU-problematikker. Grænser for EU’s magt. EU’s ydre grænser. Schengen. Det indre marked. Frankrig og EU. Grænser for EU-Parlamentets indflydelse. Hvordan er EU en del af vores demokrati? Er der grænser for EU’s demokrati? EU-skepticisme. Svindel i EU. Grænser for EU's budgetter? Bureaukrati i EU. EU's muligheder og begrænsninger som fredsbevarende faktor i Verden.

 

10) NUVÆRENDE MIGRATIONKRISE pga. uro i Afrika og Mellemøsten (Syrien m.v.), immigrationskrise i EU, muligheder og begrænsninger, fordele og ulemper. Grænser, det grænseløse, folkevandring, fattigdom, ingen fremtid, tørke og hungersnød. Frihed contra ufrihed. Krig versus fred. Menneskerettigheder. Diktatur versus demokrati med mere. Kan laves sammen med naturgeografi, samf, histore og mange andre fag.

 

11) SPROGLIGE, KULTURELLE, MAGTFAKTOR- og KØNSLIGE / SEKSUELLE grænser, kompetencer, møder, kulturmøde, venskab, fjendskab, undertrykkelse, magtforhold, rettigheder, human rights, borgerrettigheder, seksuelle mindretal, GLBTQ, transkønnede, sorte versus hvide osv.

Nyere film som AMOUR og LES INTOUCHABLES kan eventuelt indgå som del af elevens empiri.

 

12) SPORT. Franske rekorder og grænsebrydende episoder. Fodbold, atletik osv. At overskride grænser for fysisk formåen er ofte et vigtigt incitament inden for idræt og sport for at nå nye højder/længder. Træning, udfoldelse, motivation, psykologi, mental træning, hæder og ære, personlige erfaringer, kollektive erfaringer.

 

13) EKSISTENTIALISME og EKSISTENSTÆNKNING. Grænser for fascisme, fremmedgørelse og kønsdiskrimination. Camus, Sartre, Simone de Beauvoir osv. Individ kontra samfund, tidsepoker, frigørelse, frihed, angst, ansvar, kvalme, eksistentielt selvmord, "otherness", liv versus død, ufrihed, ytringsfrihed, reality-tv, privatlivets fred, overvågningssamfund...

 

LÆS mere om HUMANIORAS metoder.

 

LÆS om AT-2016 generelt.

 

Bon courage à tous et à toutes,

Flemming André Philip Ravn

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png