AT-2016 Historie

Årets AT emne 2016 om ”Grænser” tilbyder en lang række muligheder for historie. Se her om de mange muligheder som redaktøren har samlet for at inddrage historie i emnet / sagen.

Grænser

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Nedenfor er der links til en bred vifte af muligheder for at arbejde med historie i årets AT emne om ”Grænser”. Listen er slet ikke udtømmende og der er mange andre mulige emner. Brug f.eks. søgefunktionen og søge på ”Forløb”, hvorefter der vil vise sig mange flere mulige emner.

Inspiration til arbejdet med emnet Grænser

Dansk fort i Ghana
© hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

Den Transatlantiske Slavehandel. Introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel (:TST) har indtil de senere år ikke indtaget nogen større plads i gymnasiets undervisningsbøger. Det er uforståeligt men kan måske forklares med dårlig samvittighed over hvad der foregik. Resultaterne er imidlertid ikke til at se bort fra: det økonomiske grundlag for den florissante periode omkring slutningen af 1700-tallet var til dels skabt af de formuer, der hjemførtes fra trekantshandelen, og en tur rundt i København og Nordsjælland lader ingen i tvivl om, at der var tale om store fortjenester. Her skal også peges på modulerne vedr. retssagerne i Vestindien 1822-44 - de er særdeles velegnede til undervisningen og giver et rigtig godt blik for livet som slave på en plantage. Se "12 retssager" i relaterede moduler overfor.
stjernebild.jpg

Opdagelserne, "Dem og os" - forløb

Tidmålingens og navigationens betydning for dannelsen af den særlige nysgerrighed, som var baggrunden for ikke bare den europæiske ekspansion, men også en særlig europæisk mentalitet, som gjorde europæerne til noget særligt sammenlignet med fx kineserne, som også kastede sig over opdagelsesrejser i 1400-tallet.
hvide og sorte.jpg

Mødet mellem sorte og hvide

Af Ane Edelvold Berg. Forløbet hedder "Mødet mellem sorte og hvide" og handler udover trekantshandel også om imperialisme. Det er et forløb, som primært har til hensigt at træne elevernes kompetence i at formulere historiske problemstillinger samt diskutere dikotomien "os og dem” ved at perspektivere sorte og hvides syn på hinanden og sig selv frem til i dag.
verden efter 45.jpg
© Peder Wiben

Verden efter 1945

Af Rasmus Østergaard. Selve forløbet er ikke nemt og er derfor mest velegnet til 3.g – til gengæld synes jeg at afkolonialisering i dag, er et mere væsentligt tema for det 20.århundrede end kold krig. Når man så kobler dette op til aktuelle emner som Rwanda og Zimbabwe synes jeg eleverne får et rigtig godt udbytte – selv når man som jeg ikke bruger de mest avancerede og utilgængelige materialer.
4640_.jpg

Besættelsens dilemmaer

Forløbet arbejder med forskellige aspekter af besættelsen.
Al Aqsa
© Jenny Cecilia Strid

Det arabiske forår

Af Merete Bandak (re) og Rasmus Østergaard (HI). Har man lyst til at kaste sig ud i et af de mere aktuelle emner i tiden følger her et forslag til et længerevarende projektarbejde mellem historie og religion. Bemærk at niveauet er lagt efter 3.g, men formodentlig kan tilpasses både andre niveauer og timetal. Fag: Historie (15 lektioner) og religion (13 lektioner).
Terrorisme.jpg
© Peder Wiben

Terrorismens ansigter - Spanien

Af Bjarne Larsen, Hasseris Gymnasium. Terrorisme er ikke et selvstændigt kernestofområde i læreplanen for historie i stx. Alligevel er det et relevant tema i forbindelse med flere af de nævnte kernestofområder, specielt inden for perioderne efter 1776.
påkanten.jpg

På Kanten - de udstødte

På Kanten handler om de mennesker, der har levet på samfundets kant. De kriminelle, de sindssyge og de fattige har i landets arrester, sindssygehospitaler og fattiggårde gennemlevet næsten de samme liv. De var en del af samme problem og skulle genopdrages, formes og helbredes til nye og bedre mennesker.
Stormen på Dybbøl Skanse.jpg
© Museum Sønderjylland

1864

2014 var 150 året for 2. Slesvigske Krig, der i 1864 fik store konsekvenser for dansk territorium og dansk selvopfattelse. DR lancerede i efteråret sin store serie om 1864 og her på siden findes forslag til undervisningsforløb sammen med materialer hertil.
Wilson og hans 14 punkter
© Knud Ryg Olsens billedarkiv

1. Verdenskrig - fredsslutningens globale konsekvenser

Store forhåbninger og skuffede forventninger? Undervisningsforløb udarbejdet af Bjørn Matsen (Aurehøj Gymnasium), Chresten Hegner (Tårnby Gymnasium) og Christian Kiirdal (Birkerød Gymnasium) november 2014 i forbindelse med Historielærerforeningens udviklingsprojekt ved 100-året for 1914.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Mads Blom har lavet en meget god side om metode, der dækker alle de skriftlige opgaver i historie i gymnasiet - herunder også AT
- om kolonialisme og tilbagetrækning, europæiske imperier, imperialisme før og nu, europæiske magtkampe, afkolonisering