AT-2016 Idræt

Årets AT-tema om grænser rummer mange muligheder for at inddrage idrætsfaget i samspil med andre fag. Her er nogle forslag til emnet samlet af redaktøren. Har du flere forslag er du velkommen til at kontakte redaktøren på henrikmlm@me.com

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Idræt kan nedbryde grænser (eksempelvis med sprogfag, dansk og samfundsfag)

Forskning har vist, at sport og idræt er et godt middel til at nedbryde grænser og skabe integration. Du kan i nedenstående links se eksempler på og diskussion af, hvordan idræt kan være nøgle til integration.

Sportens fysiske grænser (eksempelvis med biologi, kemi, fysik og matematik)

Er mennesket ved at nå sin fysiske grænse for ydeevne, og er den eneste mulighed for at forbedre rekorder, blevet genetiske manipulationer? Du kan i nedestående links se forskellige diskussioner af, om mennesket har nået grænsen.

Sportens moralske grænser (eksempelvis med biologi, dansk og filosofi)

Sporten har til alle tider fascineret os og givet os meget god underholdning. Men kan vi kræve at sporten også skal være sund at dyrke? Eller er det indbygget i sportens væsen altid at gå efter at overskride grænsen? I de sidste 20 år er der gang på gang set eksempler på, hvordan sportsudøvere ved brug af doping er gået over grænsen. Du kan i nedenstående links se mere om sportens væsen og brugen af doping.

Ekstremsport – sporten der afprøver egne grænser (Eksempelvis med dansk, sprogfag, biologi og psykologi)

Ekstremsport er ikke én sport men en fællesbetegnelse for forskellige idrætter, der indeholder grænseoverskridende og ekstreme elementer. Du kan i nedenstående links se mere om ekstremsport.

Højere, hurtigere, stærkere – De olympiske leges grænseoverskridende væsen (eksempelvis med historie)

Indbygget i det olympiske motto - Citius, Altius, Fortius – ligger der en vision om, at de olympiske lege og de deltagende atleter skal være grænseoverskridende. Du kan i nedestående links se mere om idégrundlaget for de olympiske lege.

DDR – en sportskultur bag jerntæppet (eksempelvis med historie)

Sporten var et vigtigt politisk middel under den kolde krig. Et land som DDR brugte i høj grad sporten som politisk manifestation og idealisering af det kommunistiske styre. Du kan i nedenstående links se mere om, hvordan sporten blev politiseret i DDR.

 

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler