AT-2016 Kemi

Nogle forslag til hvorledes temaet om grænser giver muligheder for kemifaget i samspil med andre fag. Skriv selv dine forslag til redaktøren på jg@sctknud-gym.dk.

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Grænseværdier

Grænseværdier og giftighed

Kemi

Kemi og grænseflader

  • kemi (og fysik) i grænselaget mellem to ikke blandbare væsker, mellem uopløst fast stof og væske, mellem væske og gas osv.

Gastrokemi og gastrofysik

  • tærskelværdier i forbindelse med smag
  • personlige grænser i forbindelse med fødeindtag

Den begrænsende reaktant

Detektionsgrænser og måleusikkerheder i forbindelse med kemisk analyse

Fødevarer

  • emballage, fx plastcoating
  • grænseværdier for diverse indholdsstoffer i fødevarer

Udvidelse af menneskets begrænsede sanser på baggrund af målinger

  • anvendelse af tekniske hjælpemidler og måleapparatur, fx NMR/IR

Grænser for energiudbytte

  • fx Carnot-maskiner som evigheds-maskiner

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png