AT-2016 Musik

Årets AT-tema rummer mange muligheder for fagsamarbejde. Her er nogle forslag. Skriv selv de forslag I har diskuteret på skolerne til redaktøren på gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk

Ideer og overvejelser omkring AT-2016

Materialet på denne side er til inspiration. Det er ikke en del af ministeriets officielle resourcerum.

De kunstneriske fag kan levere ind med overskridelse af kulturelle, genremæssige og æstetiske grænser og alt efter emnet kan det kombineres med sprogfagene, samfundsfag og historie. Grænsesætning i en kunstnerisk sammenhæng fører ofte til nye, innovative og kreative udtryk. Besvarelsen må indeholde nogle kommunikative overvejelser. 

Det er vigtigt at holde nogle problemstillinger for øje. Selve værket kan være grænsesøgende i sin æstetiske udtryksform, uden at emnet i sig selv er grænseoverskridende. Og omvendt, så kan teaterstykket, filmen, billedet og musikken være imødekommende, men selve emnet være grænseoverskridende.

For at kvalificere beskrivelsen af grænseoverskridelsen kan man beskrive et før og et efter…en normalitet, en standard over for et nybrud. Det gamle over for det nye. Traditionen over for avantgarden. 

Her er forslag samlet fra forskellige kilder:

Musik og historie:

Mange forskellige muligheder. Grænsebrud inden for forskellige musikalske parametre i musikhistorien med afsæt i et oprør mod noget fra en tidligere periode/kompositionsprincip/tradition osv:

 • Bach der i barokken sprængte grænserne for hvilke tonearter man kunne spille i på et klaver (hvor er grænsen?),
 • Beethoven der i wienerklassikken sprængte grænserne for sonateformen (eller også flyttede han den?),
 • Debussy der i impressionismen flyttede grænserne i forhold til harmoniske sammenhænge i musikken.
 • Overgangen ml renæssance og barok (og fra "prima pratica" til "seconda pratica"). Konflikten mellem Monteverdi og Artusi, hvor førstnævnte overskred grænserne for behandlingen og brugen af dissonanser, som Artusi så det.

Musik og engelsk:

 • Stanley  Kubricks filmatisering af "A clockwork orange" mellem musik og engelsk. Musik: Musikanvendelsen, der i den grad flytter grænser. Borgerskabets kanoniske værker kombineres med æstetiserede voldsscener begået af subkulturelle proletarer.
 • Sinead O´Connor  ml. musik og engelsk. En sangerinde, der inden for mainstreamrocken, flytter grænser både musikalsk, tekstligt, mediemæssigt og i det samlede udtryksfelt.
 • Sange, der tematiserer grænser: Det åbner nogle spændende muligheder. 1) The Phantom Of The Opera handler vel om splittelsen mellem drift og fornuft, med referencer til gotisk litteratur, skønheden, udyret og så den lidt for bløde og kiksede helt. 

Musik og tysk: 

 • Sange, der tematiserer grænser: Der er nogle lækkerbiskner blandt Schuberts lieder. Der Tot Und Das Madchen. Er døden noget vi skal skræmmes af eller snarere drages af? Der er andre lieder der kunne bruges: Erlkönig også omn døden, An Die Music om de to verdner og skiftet/grænsen mellem dem.

Musik og dansk (el. sprogfag):

 • Remedieringer - fx Lars HUG/Søren Ulrik Thomsen og Nikolaj Nørlund/Michael Strunge: Det poetiske udtryks grænser udvides, idet det trækkes ind i et nyt kunstneriske felt (her musik),
 • Sange, der tematiserer grænser: Elverskud, med splittelsen mellem kæresten med det gule hår og det dydige blik, og så den sorthårede pige med den forvovne mund, der alligevel trækker mere ... og som fører til Oluft undergang. En anden grænse end den folkevisen udforsker men inspireret af folkevisens fortælling.

 

Musik og historie/matematik:

 • Tolvtonemusik/dodekafoni som en del af serialisme: Arnold Schönberg: Nyt kompositionsprincip - Nye grænser for opfattelsen af tonalitet og dissonanser (ligeberettigelse af alle toner).

 

Musik og fysik/matematik/historie:

 • Elektronisk musik: elektronisk producerede tonemateriale, sinustonen som mindste musikalske atom. Karlheinz Stockhausen: Nyt tonemateriale, nye former og aldrig før hørte klange. Nye former hvor alle dele er ligestillede. Musikken er fri, nøgtern og abstrakt, alle dele lige vigtige.
 • John Cage: Udfordrede grænserne for traditionel opfattelse af musik, musikkens betydning og koncertinstitutionen. Nyt instrumentarium og opførelsesprincipper samt udvidelse af klangbegrebet. Præpareret klaver, hverdagens reallyde og stilhed.
 • Tilfældighed og uforudsigelighed som kompositionsprincip f.eks. ved anvendelse af elektroniske kredsløb og terningkast.
 • En del grænseoverskridende kunst er koblet op på teknologiske nyskabelser (fysik) 

 

Musik og fysik/historie/samfundsfag/fransk/engelsk:

 • Musique concrète: Elektroniske bearbejdninger af optagne reallyde - konkrete lyde.
 • Nye grænser for opfattelsen af begrebet musik. Pionerer: Pierre Schaeffer (i Frankrig), Else Marie Pade (i Danmark). Nulevende: Herbert Mathew: Nyt lydmateriale som har direkte sammenhæng med musikkens budskab. Brug af reallyde fra det miljø som musikken er en kritisk kommentar til. Udfordrer grænserne for hvad musik med et politisk budskab er.
 • Remix
 • ”Værker” der signalerer subkulturelle identitetsudtryk…punk, hip hop, fluxus, surrealisterne,

 

Musik og samfundsfag/historie:

 • Grænseoverskridende (geografisk og kulturelt) musik og musikere: Mali: Moussa Diallo, Palæstina: Simona Abdallah, Iran: Babak Vakili, Irak: Nadin Al Khalidi fra projektet http://www.verdensbrændpunkter.dk/ Henrik Goldschmidt The Middle East Peace Orchestra
 • En lang række værker, der er udtryk for postmoderne strømninger                              

 

Musik og historie/engelsk:

 • Fra akustisk til elektrisk - Dylan som grænseoverskridende folkmusiker eller ”forræder”.
 • "Plader" der har sprængt rammerne (hvilke rammer?): The Wall, Sgt Pepper.
 • Kunstnere der udfordrer rammerne (hvilke rammer): Lady Gaga (feminist?), David Bowie, Lou Reed, Frank Zappa …

 

Musik og samfundsfag:

 • Grænser for ytringsfrihed.Musikcensur (www.freemuse.org)                                                                                   

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Emneord