AT-2016 Naturgeografi

Inspirationsside med ideer til valg af en sag om grænser, som vores fag naturgeografi kan være med til at belyse. Bidrag gerne med dine ideer!

Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

Nedenfor gives eksempler på ”sager”, som tager udgangspunkt i årets AT-opgave. Der gives nogle litteraturhenvisninger og links, som skal opfattes som inspiration til yderligere materialesøgning. Der er angivet flere mulige fagkombinationer. For nogle sager peges på et innovationsaspekt til Opgave B.

Indsend meget gerne ideer til fagredaktøren: laust@lwo.dk.

Opgaverne - A og B

Du skal vælge opgave A eller opgave B.

Opgave A

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B

Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

dansk grænsebom
© Laust Wium Olesen

Ng + Sa: Migration og natur

Sagen er den øjeblikkelige udvikling ved Europas (EU's) ydre og indre grænser. Hvorfor er flygtningestrømmene så store nu? Er der ud over krig også naturkatastrofer som baggrund? Kan EU med Frontex genetablere en kontrol med de ydre grænser. Vil der ske en delvis lukning af de indre grænser?

Teori: push & pull, flygtninges rettigheder, klimaforandring, vand i Mellemøsten, internationale beslutningsprocesser m.m.

Materialer: kort, statistik, konventioner, klimadiagrammer

Ng + Ma: Grænser for vækst?

Sagen er dels Rom-klubbens forudsigelser fra 1972 i bogen Grænser for vækst, dels væksten af organisationer, der med begreber som bæredygtighed i fokus har arbejdet for mindre rovdrift på Jordens ressourcer. Gaia, One Planet, NOAH...

Teori: malthusianisme, neomalthusianisme, byvækst, prognoseværktøjer, sandsynlighedregning, eksponentiel vækst, logistisk vækst, Vugge til vugge-princip.

Materialer: Gapminder, Rosling, FN-prognoser med meget mere

Ng + HI: Muren på Vestbredden

Mellem staten Israel og Vestbredden (Palæstina) står nutidens mest omstridte mur. Den er opført af Israel, angiveligt af sikkerhedsgrunde, men linjeføringen er meget omstridt. Den følger nemlig langt fra den grænse mellem staten Israel og den besatte vestbred, som FN anerkender.

Teori: Ressourcer, vandkonflikt, konflikt gennem ca. 70 år, religiøs ret til land (?), international konfliktløsning.

Materialer: Google Earth, klimadiagrammer, statistikker, kort, kilder, interviews.

Muren ved Qalqilya
© Laust Wium Olesen & Google Earth

Qalqilya ligger indesluttet af muren, uden byens oprindelige landbrugsområder.

Ng + Fy/Bi: Klimagrænsen på 2°C

Klimaforskerne i IPCC er nået frem til, at den globale opvarmning ikke bør komme mere end to grader over det førindustrielle niveau i slutningen af det 19. århundrede. Hvis temperaturstigningen bliver højere vil det ifølge forskerne få uoprettelige konsekvenser. Undersøg argumentationen og konsekvenserne.

Teori: feedback-processer, tipping points, albedo, termohalin cirkulation, vegetationsmønstre, prognoser for voldsommere vejr, iskerneforskning.

Materialer: Klimamodeller, iskernedata, vejrdata fra storme, hurricanes m.m. IPCC-rapporter, klimaskeptikeres udsagn.

Ng + HI (evt.EN/FR): Grænsedragninger med lineal i Afrika - også med B-opgave

Et kik på grænserne på det afrikanske kontinent viser, at rigtig mange er trukket med en lineal. Det er sket på konferencer i Europa under Imperialismen uden hensyntagen til naturlige forhold eller etniske grupper. Sahel-bæltet er særligt ramt.

Hvilke politiske grænser i Afrika er årsag til etniske konflikter i dag? Hvordan spiller kampen om ressourcer ind i konflikterne?

Teori: Kolonisering og imperialisme, nomadisme, vegetationsmønstre, Sahel, fejlslagne stater

Materialer: Kort med sproggrænser, kort med stammer, etniske grupper kontra politiske kort. Historiske kilder. Eksempler på statsdelinger – fx Sudan, Det afrikanske Horn.

Opgave B

Tuaregernes område rækker ind i fem lande. Hvordan kan nomadisme sameksistere med bofaste folkeslag, med privat ejendomsret til jord, med politiske grænser der deler klaner og slægter. Og hvordan kan konflikter løses?

Jordens gradnet
© Laust Wium Olesen

Hvem skal have Nordpolen?

Ng + Sa: Retten til Arktis

Hvilke lande har retten til ressourcerne i det arktiske område - kan Rigsfællesskabet, dvs Danmark på vegne af Grønland, argumentere for, at fx Nordpolen skal være grønlandsk. Flere nationer er interesserede i området, bl.a. stormagten Rusland, som også gør krav på Nordpolen. De geologiske forhold bliver afgørende for den fremtidige fordeling.

Teori: International konfliktløsning, FN-systemet, pladetektonik, kontinentalsokkel, Rigsfællesskabet.

Materialer: Kort, geologiske modeller, havretskonventionen, Martin Breums bøger, Kontinentalsokkelprojektet.

Ng + Bi: Drikkevandets kvalitet og dansk landbrug

Det danske drikkevands kvalitet er truet af den intensive landbrugsdrift. Vandboringer må lukkes, når nitratindhold eller pesticidindhold i drikkevandet overskrider grænseværdierne. Og dansk landbrug får lige nu lov til at genindtage arealer, der ellers var udlagt som dyrkningsfri af hensyn til miljøet.

Teori: Vandets kredsløb, jordbund, landbrugets arealanvendelse og dyrkningsmetoder, økologisk produktion. Nitrogenkredsløbet. Konsekvenser af nitrat i vandet.

Materialer: Vandanalyser, vandværker, Jupiter-databasen, jordbundsprofiler, gødningsplaner, statistikker fra landbruget - både konventionelle og økologiske. Interviews med landbrugere.

Ng + DA/SA/EN: Grænser for køer

Med udgangspunkt i dokumentaren Cowspiracy skal eleven belyse og diskutere den animalske fødevareproduktions betydning for fx: 

  • - arealanvendelse og muligheden for at brødføde en voksende global befolkning
  • - miljø og natur
  • - udledning af drivhusgasser

Filmens budskab og formidlingsform analyseres og diskuteres.

Teori: animalsk produktion, konventionel/økologisk, drivhuseffekt og global opvarmning, filmanalysemetoder

Materialer: dokumentarfilmen, kort, satellitbilleder, Google Earth, FAO-rapporter.

Ko og kalv
© Laust Wium Olesen

Udendørs ko og kalv på Djursland

Andre ideer fra kolleger

Fra Facebook og fra direkte henvendelser har redaktøren fået tilsendt disse ideer til årets AT-opgave.

Kridt – Tertiær-grænsen, Ng og fysik, evt. med innovationsopgave i relation til formidling af Stevns Klint.

Jordskælvsbølger og grænser i Jordens indre, Inge Lehmann, Ng + Fy

San Andreas-forkastningen, virkelighed og fiktion (film) ved en pladegrænse, Ng og engelsk

Find grænsen for Udkantsdanmark, brug GIS, Ng + DA, Sa

Grænsen mellem videnskab og tro - Stenos rejse til Toscana, hvor han formulerede geologiens videnskabsteori, Ng + HI, Re

.....

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Videnskab.dk: Menneskeskabte klimaforandringer stod sandsynligvis bag en langvarig tørke i Syrien, og den knastørre jord var med til at skabe den perfekte grobund for, at borgerkrigen antændte i foråret 2011, mener forskere.

Emneord