AT-2016 Psykologi

AT-temaet om grænser giver mange muligheder i Psykologi. Redaktøren har på denne side samlet en række eksempler og modtager gerne mange flere forslag på ark@horsenshfogvuc.dk.

Kønnets og seksualitetens grænser

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum.

 • Old/Latin: Seksualitet i antikken ift. senere tider. f.eks. Sueton, Catul, Juvenal, Martial, Kærlighed uden grænser (Pyramus & Thisbe hos Ovid)
 • Biologi: Undersøgelse af biologiske forskelle mellem køn og en diskussion af køn som sådan.
 • Samfundsfag: En kulturanalyse af forståelsen af ”køn” som social konstruktion.
 • Ressourcer på EMU: Om ”Køn”, "Krop", "Seksualitet"

Når ens grænse brydes

Forskrækket kvinde holdes for munden
 • Samfundsfag, Religion, Oldtidskundskab eller Historie: Voldtægtskulturer – findes de? Se fx relevant artikel her.
 • Tysk: Samme vinkel, men med fokus på masseovergrebene i Tyskland.
 • Biologi: Forståelse af PTSD som følge af overgreb, overfald, krig eller andre traumer.
 • Samfundsfag: Fængslingens positive og negative konsekvenser (f.eks. radikalisering og resocialisering)

Grænser for sundhed:

 • Idræt eller biologi: Når sundt bliver sygt, fx ved ortoreksi eller træningsafhængighed.
 • Samfundsfag: Tendenser i senmoderniteten til øget fokus på og status i sundheden.
 • Ressourcer på EMU: Om ”Afhængighed” og "Spiseforstyrrelser"

Livets grænse - døden

 • Old/Latin: Fx grænselandet mellem det levende og det døde hos, Orfeus i underverdenen, Herakles/Hercules-besøget i Hades, Odysseens 11. Sang, De eleusinske mysterier, Platon, Det evige ry/udødelighed- stræben efter at overvinde døden (Homer, Symposion)
 • Religion eller Filosofi: Efterlivsforestillinger, Hjernedødskriteriet, forskellige reaktioner på døden og konfrontationen med den.

Grænser for normalitet

Pige mobbet af gruppe
 • Old/Latin: Læsning af Sophokles’ tragedie Kong Ødipus ud fra synsvinklen ”fornuftens grænser”. Ødipus som den entreprenante og fornuftsbaserede detektiv, hvis rationalitet kollapser over for tilværelsens gådefulde irrationalitet.
 • Matematik: ”The curious incident of the dog in the night time” kommer forbi flere matematiske emner og lægger op til en diskussion af normalitet. Se mere her
 • Religion: Grænsen for ”normale” religioner brydes med Spaghetti-Monsteret. Hvad sker der for de mennesker og hvornår er en religion en religion?
 • Biologi: Psykiske lidelsers definitioner og målbarhed kan diskuteres naturvidenskabeligt og socialkonstruktivistisk eller sociologisk. Det burde være unødvendigt at skrive ”Borderline”, men nu står der her alligevel.
 • Tysk: Natascha Kampusch – hvordan kan hun, som et eksempel på en større problemstilling, opretholde sin normalitet?

Grænsesøgende sport

 • Idræt: Motivation, Mindset, Vedholdenhed, Drivkraft, Afhængighed?
 • Sprogfag: Nationale sportshelte i de enkelte lande
 • Samfundsfag: Undersøgelse af tendenser i senmoderniteten og koblinger til jagten på adrenalinsus eller ”runners high”.

Grænsen mellem brug og misbrug

 • Biologi: Er der forskel på den afhængige hjerne og den nydende hjerne? Hvilke psykologiske årsager kan overvejes?
 • Ressourcer på EMU: Om "Afhængighed"

Regionalitet og landegrænser – grænser for tilhør

Europakort
 • Sprogfag: Særligt interessante regionale konflikter for det enkelte land, fx Spanien-Catalonien, Mexico-USA, Alsace, Slesvig Holsten.
 • Historie: Undersøge og perspektivere historiske begivenheder til nutidige, fx Israel-Palæstina, Skåne eller Slesvig Holsten.
 • Samfundsfag eller Informationsteknologi: Globaliseringens muligheder og udfordringer på individ- og samfundsplan.
 • Samfundsfag: Hvornår er man ”dansk”? Ændringer i samfundets regler og love (og årsager hertil), kombineret med en forståelse for de personlige identitetsudfordringer.

Grænsen mellem dem og os

 • Samfundsfag eller historie: Folkedrab, fx Rwanda, Indonesien eller Ablinomord i Tanzania.
 • Old/Latin: Hellenere og barbarer. Om etnocentrisme, fremmedfrygt og beskyttelse af nationalstaten.
 • Idræt: At bruge idræt som middel til at nedbryde grænser.
 • Musik: Når musik definerer tilhørsforhold, skaber grænser, markerer grænser, nedbryder grænser.

Flygtninge- og migrantkrise

 • Samfundsfag: Når flygtninge krydser grænsen – om holdninger, symboler, medier, politik og forskellige reaktionsmønstre.
 • Spansk: Spanske eksempler på migrationsproblematikker, fx ”María Ilena eres de Gracia”, ”Flores de otro mundo” og ”Sin nombre”. Det samme kan undersøges i andre sprogfag.

Social mobilitet

 • Samfundsfag: Hvor går grænsen for, om man har brudt den sociale arv? Hvad er det overhovedet og giver det mening at tale om? I så fald, hvad bidrager til brydningen?
 • Sprogfag: Undersøgelse af faktorer i fx England, Frankrig, Tyskland, Spanien, der bidrager til eller hæmmer den sociale mobilitet. Afkræver både forståelse for kultur og for menneskers formåen.

Det grænseløse arbejde – stress

 • Samfundsfag: Tendenser i senmoderniteten, der præger måden at arbejde på – fx med fokus på globalisering, teknologisering og kulturelle skift.
 • Old/Latin: En undersøgelse af stoicisme som perspektiv på nutidens forståelse af stress.

Grænsen mellem dyr og mennesker

 • Biologi: En undersøgelse af ”det særligt menneskelige”. Er det empati, evnen til leg, evnen til musik, evnen til redskabsbrug? Fokus på kombinationen af viden fra neurovidenskabelige og antropologiske studier.

Sprogets grænser

 • Dansk: Når sprog ikke slår til. Når kommunikation foregår med andet og mere end sprog. Når den sprogligt ubegavede tyer til vold.
 • Dansk: Sprogets skabelse og omskabelse af virkeligheden (perceptionspsykologi, socialkonstruktionisme)
 • Dansk eller andre sprogfag: At udtrykke sig, at sætte grænser med sproget, at kommunikere assertivt. Anvendelse af, og forståelse for retorik.

Holdningspåvirkning

Tv påvirker hjernen
 • Billedkunst: Provokerende kunst, politisk kunst, propaganda
 • Historie eller Samfundsfag: Historiske begivenheders betydning for globale eller regionale holdningsskift, fx 9/11 betydning for terrordiskursen eller valgkampes afgørende momenter.
 • Naturgeografi: Temperaturstigning og global opvarmning og holdninger til disse. Hvordan ændrer man folks forståelse, hvordan kommunikerer man om dem?

Intelligens

 • Sprogfag: De særligt begavede, talenterne (der må være interessante romaner at vælge mellem).
 • Informationsteknologi: Kunstig intelligens, robotteknologi, grænsen mellem menneske og maskine.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Amina Lap og hendes psykologikolleger fra Aalborg Katedralskole har været så venlige at dele disse vinkler, her sorteret efter de primære psykologiske kernestofområder.

Relaterede moduler

Relaterede links

Emneord