AT-2016 Samfundsfag

Årets AT tema rummer mange muligheder for samfundsfag i samspil med andre fag. Her er nogle få forslag. Skriv selv dine forslag på den tilknyttede Padlet (elektronisk opslagstavle - se relaterede links) eller til redaktøren på joergen.lassen1@skolekom.dk.

”Materialet på denne side er til inspiration. Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum”

Opgave A
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Opgave B
Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. 

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau. 

Det følgende er 10 ideer til problemerfelter, som samfundsfag kan samarbejde med andre fag om at behandle.  

Holdninger til flygtninge, der krydser grænser

Flygtningestrømmen fra Mellemøsten og Nordafrika er et oplagt emne i forbindelse med et AT-projekt. En AT opgave med samfundsfag og matematik kunne dreje sig om beregning af repræsentativitet i forbindelse med en opinionsundersøgelse om emnet.

Hvordan kan man tilrettelægge en empirisk undersøgelse af danskernes holdning til emner som flygtningeproblemet og asylretten. Hvordan skal man forberede en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse af problemstillinger, der er forbundet med flygtningespørgsmålet således at den reelt afspejler danskerne holdninger?

Diskursanalyse af de politiske partiers holdning til grænsekontrol

Spørgsmålet om Danmark skal have grænsekontrol har været i spil siden Dansk Folkeparti i 2011 indgik aftale med den daværende VK-regering om en permanent grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse. Siden da har de politiske partier markeret deres holdninger til spørgsmålet. En del partier har ændret deres synspunkter siden da. En AT opgave med samfundsfag og dansk kunne analysere politiske diskurser i grænsekontrolspørgsmålet

Grænser for tolerance

Hvor går grænsen for hvad danskerne/europæerne vil acceptere. Hvad er fundamentale og ukrænkelige normer når det gælder mænds adfærd overfor kvinder

Et AT projekt med samfundsfag og psykologi kunne handle om kønsadfærd, normer og værdier. Det kunne tage udgangspunkt i "krænkersagen fra Køln" og i diskussionen om de omfattende krænkelse af kvinder i Køln nytårsnat skyldes generel mandlig sexisme eller om det må forklares med en patriarkalsk mellemøstlig kultur.

Religionens rolle i forhold til gruppers socialisation og identitetsdannelsen.

Hvordan kan man undersøge om religion udgør en særlig grænse for integration og assimilation af individer i det danske samfundsfag?

Med udgangspunkt i en udvalgt religion kunne et AT projekt med samfundsfag og religionsfaget fokusere på om der gennem religiøs opdragelse indlejres socialisationsmæssige træk, der forhindre integration og assimilation i samfund med ligestilling og demokrati (eller det modsatte)..

Nedbrydning af de kulturelle grænser

Hvordan kan man planlægge og udforme et "program" der ved hjælp af de samfundsvidenskabelige metoder nedbryder de kulturelle grænsedragninger og forbedre integrationen af folk fra andre kulturer.

Et AT samarbejde mellem samfundsfag og sprogfag (herunder dansk) kunne tage den innovative udfordring op i forhold til at nytænke integration og dialog på tværs af kulturerne.

Grænser for temperaturstigning

Resultatet af COP 21 mødet i Paris blev bl.a at man enedes om at verdens lande skal sikre at den gennemsnitlige temperatur ikke stiger mere end 2 graden i forhold til temperaturniveauet fra slutningen af 1800-tallet.

Et AT Projekt mellem samfundsfag og fysik kan tage udgangspunkt i den målsætning og undersøge hvad der skal til for at en sådan grænse kan overholdes.

Grænseværdier

Miljøet og den menneskets krop tolerere en vis mængde kemiske stoffer. Hvor skal grænsen gå? Det er der normalt stor politisk uenighed om fordi mange forskellige interesser og hensyn tørner sammen om disse spørgsmål.

Et AT projekt mellem samfundsfag og kemi eller biologi kunne handle om hvordan beslutningsprocessen omkring sådanne forhandlinger forgår og hvilken værdi beslutningstagerne tillægger den naturvidenskabeligt baserede rådgivning i disse spørgsmål.

Læren af grænselandets historie

Grænsen mellem Danmark og Tyskland har en særlig og omfattende historie. Trods store modsætninger og nedarvet fjendtlighed er der idag gensidig respekt og gode relationer på tværs af grænsen.

Et AT projekt mellem samfundsfag og historie kunne tage udgangspunkt i den sønderjyske grænsehistorie og undersøge hvordan man er lykkedes med at overkomme fjendskab og adskillelse. Som et innovativt perspektiv kunne man vurdere hvorvidt erfaringerne kan bruges andre konfliktfyldte steder i verden.

Musik skaber grænser

Musik er en social og kulturel markør. Gennem vores musiksmag identificerer vi med og mod sociale grupperinger og delkulturer.

Et AT projekt mellem samfundsfag og musik kunne dreje sig om hvordan forskellige ungdomsgrupper (eller andre) bruger musik til at danne fællesskaber og personlig identitet. 

Grænser for den fysiske menneskelige præstation

Doping hjemsøger idrætten. Det Internationale Antidopingagentur,(WADA) anklager i sin senste rapport det internationale atletikforbund (IAAF) for ikke at ville forholde sig til doping i sporten.    

Et AT projekt mellem samfundsfag og Idræt kunne handle om den tilsyneladende evige jagt på at bryde grænserne for den menneslige fysiks ydeevne. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Del dine ideer med alle os andre
Med dette års AT-emne ”Grænser” kan du arbejde med folkedrab på forskellige måder og i forskellige fag. Her på siden finder du materiale med idéer til, hvordan ”Grænser” kan relateres til emnet folkedrab. Materialet er opdelt i 5 temaer:
Årets AT-emne er ‘Grænser,’ og gymnasieelever skal lige nu vælge, hvad deres store opgave i Almen Studieforberedelse skal handle om. Her kan du finde inspiration til din opgave i en oversigt over nogle af de bedste artikler om grænser her på Videnskab.dk.