AT-2017 Fysik

Inspiration til emner og fagkombinationer hvor fysik indgår i forbindelse med AT-2017-emnet "Menneskets forhold til Naturen".

Om materialet

Materialet på denne side er til inspiration. 

Materialet er ikke en del af ministeriets officielle ressourcerum

Opgave A

Du skal undersøge en sag, der rummer et problem, hvor menneskets forhold til naturen er centralt. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B

Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor menneskets forhold til naturen er centralt.
Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Klima

Et af tidens vigtigste emner er udviklingen i Jordens klima. Her er oplagte muligheder for at kombinere den fysiske forståelse af, hvad der styrer Jordens klima og de menneskeskabte forandringer af klimaet, der i disse år nu for alvor begynder at kunne mærkes - og som der længe har været videnskabelig konsensus om.

Havniveaustigninger på grund af temperaturstigningen

Hvor store er de målte stigning i det globale havniveau - og hvordan påvirker disse stigninger mennesker forskellige steder på kloden. Se opgave om global havstigning (med løsning)  fra den danske fysikolympiade 2017 (fysik og samfundsfag)

Afsmeltning af Grønlands iskappe

Hvordan vil afsmeltningen påvirke Grønlands natur og befolkning. Se særligt fysikmodul om Grønlands indlandsis (fysik og samfundsfag)

Benægtelse af menneskeskabte klimaforandringer: "Alternative Facts" og det postfaktuelle samfund

Hvilken retorik og argumentation benyttes af nuværende og tidligere såkaldte "klimabenægtere" som fx Donald Trump, Bjørn Lomborg, Steve Milloy, Marc Morano, Scott Pruitt m.fl. (se fx Deniers Club: Meet the people clouding the climate change debate) set i forhold til den videnskabelige konsensus (IPCC, NASA, NOAA, AMS etc.) (fysik og dansk, fysik og engelsk)

God reference: N. Oreskes, E. M. Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming Bloomsbury Press, New York (2010), findes også som film.

Se endvidere også artiklen Science controversies past and present  om konflikterne i menneskets opfattelse af Naturen og den måde Naturen opfører sig på (Physics Today, 2011, Volume 64, Issue 10, pp. 39-44, se referencelisten).

Klimamodeller

I 1988 kom en af de første, simple klimamodeller fra NASA-forskeren James Hansen. I modellen var skitseret tre forskellige scenarier. Hvordan passer hvert af de tre scenarier med de faktiske målinger i perioden 1988-2016? Hvordan er modellen blevet forbedret? (fysik og matematik). Se fx  Hansen 1988 prediction.

 

Fysiske grænser for udforskningen af Naturen

Ørnen varmluftsballon

Mange opdagelsesrejsende har vekselvirket kraftigt med Naturen i deres bestræbelser på at nå nye områder af jordkloden.

Udforskningen af store havdybder

James Camerons tur med Deepsea Challenger til bunden af Marianergraven. Når et menneske vil placere sig på dette sted og undersøge naturen spiller fysikken ind (tryk som funktion af dybden, nedstigning med vandmodstand). Hvordan blev projektet "solgt" og hvad viden blev der opnået? (fysik og dansk)

Ingeniør Andrees luftfærd til Nordpolen

Hvilken Natur stødte Andree ind i, dels i form af fysik (varmluftsballon), dels i form af naturens luner på sin mislykkede ballonfærd mod Nordpolen i 1897 (skildret af Klaus Rifbjerg, (fysik og dansk)) 

Ekstremsport og naturovervindelse

Hvilke grænser sætter fysikken for forskellige typer ekstremsport og "rekorder" (fx Baumgartners fald fra 40 km ned gennem atmosfæren) og hvad vil folk opnå med disse aktiviteter. Hvilket forhold får man til naturen ved at dyrke ekstreme udfordringer og ekstremsport (fysik og dansk, fysik og psykologi)

Orkaner

orkan-katrina.jpg

Se det særlige fysik-modul om orkaners fysik. Hvordan påvirker orkaner de mennesker som lever i områder, som ofte rammes af orkaner (fysik og samfundsfag)

Vejrudsigter

Lorenz attraktor

Lorenz-attraktoren

En af de første differentialligningsmodeller, der udviste kaotisk opførsel. Der er tale om en model af konvektion i atmosfæren, se Lorenz system. (fysik og matematik)

Menneskets forhold til Naturen gennem modeller

Ved at lave modeller og endda verdensbilleder baseret på videnskab forholder mennesket sig til Naturen på forskellige måder: Kritisk, undrende, forklarende. Hvad består Naturen egentlig af?

Det vanskelige ved valget af en sag inden for dette emne er at kombinere med et fag med en anden metode. Historie kunne være en mulighed i forhold til udviklingen af og ændringen i naturvidenskabens verdensbilleder. Dansk eller engelsk kunne være en anden mulighed: Hvordan formidler eller forholder mennesket sig til Naturen gennem videnskabelige modeller og sprog. Filosofi og religion er gode muligheder i forhold til verdensbilleder: Man forholder sig til Naturen gennem tanker og ideer om hvordan Naturen er eller opfører sig.

Eksempel: Atommodeller, specielt Bohrs fortolkning af kvantemekanikken. (fysik og filosofi, fysik og historie, fysik og dansk)

Pas på, at sagen ikke bliver for lagt for bredt an. Vær konkret!

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Opgave om global havstigning fra fysikolympiaden 2017 (med løsning)

Emneord