Afsætning og den merkantile caseeksamen

Her finder du materiale, der kan anvendes som inspiration i undervisningen, der forbereder eleverne til caseeksamen og eksempler på opgaver, der mere direkte relaterer til formulering af opgaver til caseeksamen.

Materialebanken

Fagbilag

Der er i materialet og udformning af opgaveeksempler taget udgangspunkt i det seneste fagbilag for faget

Her er der lagt vægt på, at såvel viden, færdigheder som kompetencer hos eleven bringes i spil. På niveau C betones det i vejledningen til faget, at eleven forventes at kunne anvende teorier og modeller til at løse afsætningsøkonomiske problemstillinger. Derfor er der også i dette materiale til caseeksamen fokus på anvendelsen af relevante modeller og teorier, så eleven derved demonstrerer kompetencer og forretningsforståelse.

Materialebanken for faget afsætninger er inddelt i 4 overordnede temaer: 

  1. Verden omkring DSG
  2. Kommunikation
  3. Målgrupper og købmandskab
  4. Mission, vision og forretningsidé.

Flere af de øvrige faktatekster indgår dog også, og det er i det hele taget vigtigt at sætte sig ind i indholdet fra alle faktateksterne og bruge indholdet på kryds og tværs i faget.

Der er desuden dokumenter med supplerende materiale, og links til artikler mv. der kan bruges som inspiration og kildemateriale.

Faglig ansvarlig for Afsætning: Eva Busk evbu@tietgen.dkTietgen Business

Inspirationsmaterialer fordelt på temaer (4)

Afsætning - Verden omkring Dansk Supermarked Group

Uddannelse
© Dansk Supermarked Group
DSG er som alle andre virksomheder afhængig af sin omverden. Dagligvarebranchen i Danmark er præget af stærk konkurrence, og danskerne har klare forventninger til deres indkøbssted. Temaet handler om en række af de faktorer, der har betydning for DSG, herunder konkurrenceforhold og forbrugertrends.

Afsætning - Kommunikation

Kommunikation
© Dansk Supermarked Group
Temaet Kommunikation handler om de kommunikations- og promotionaktiviteter, som DSG anvender. DSG er synlig på mange måder og i mange medier, så forbrugeren påvirkes bedst muligt.

Afsætning - Målgrupper og købmandskab

Medarbejdere
© Dansk Supermarked Group
Temaet Målgrupper og Købmandskab handler om segmentering og målgrupper på B2C markedet (konsumentmarkedet) og på B2B markedet.

Afsætning - Mission, vision og forretningsidé

Strategimøde
© Dansk Supermarked
I temaet Mission, vision og forretningsidé bliver der i salg og service-fagets del af materialebanken fokuseret på emnet branding og værdier. Det er en god idé også at bruge faktateksten Miljø og social ansvarlighed.

Produceret i samarbejde med

Dansk Supermarked Group

Dansk Supermarked Group er en international detailvirksomhed, som er repræsenteret i fem lande. Vores brands føtex, Bilka, Netto, Salling og Wupti bliver hver dag besøgt at 1,4 millioner kunder. Foruden Danmark, er Netto etableret i Sverige, Polen, Tyskland og Storbritannien.

Relaterede moduler