Alle mennesker har ret

Ret til en identitet, ret til ikke at blive diskrimineret, ret til at være lige for loven og mange andre rettigheder. Find undervisningsmaterialer, spil og film om menneskerettighederne. Til 0.-10.klasse og gymnasiale uddannelser.

Menneskerettigheder for indskolingen

Rettigheder kan være et tungt emne for de yngste elever. Der er hjælp at hente til din undervisning for de yngste klasser. 

De 10 bedste tegnefilm om børns rettigheder ifølge UNICEF finder du under relaterede links. Til højre finder du en af disse 10 film.

Institut for menneskerettigheder har udgivet to undervisningsmaterialer for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. De to forløb hedder "Demokrati fordi" og "Forskel på folk".

I Norge har FN-sambandet produceret en fin lille animeret webside for de yngste børn: "FN-filuren".

Den engelsksprogede "Compasito" har forslag til aktiviteter og øvelser fra 6-årsalderen.

Mellemtrinnet

Flere af materialerne som er nævnt under indskolingen kan også bruges på mellemtrinnet. 

Kontakt eventuelt FN-forbundet og få en gæstelærer på besøg, som kan fortælle om FN og globale temaer, eller som indgår i temauger, projektarbejder, som spil-leder for rollespil.

Anvend online-spillene "Darfur is dying", "Free rice" eller "Mod alle odds". 

Se også FN's Cyberschoolbus, hvor der findes både temaer, online-spil og quizzer. Bemærk at webstedet er på engelsk.

Udskolingen og ungdomsuddannelserne

Både "Demokrati fordi" og "Forskel på folk" er udarbejdet med udskolingen som målgruppe. Find i øvrigt inspiration og aktiviteter i de engelsksprogede relaterede links. 

På webstedet "United for human rights - online education" er der mulighed for at undervisere kan skabe klasseværelser i et lukket univers bag login. Det indeholder blandt andet en film, som giver et godt overblik over menneskerettighedernes historie. På sitet kan underviserne oprette klasser, tildele opgaver og sende beskeder i et lukket system. Systemet kan tillige downloades til iPad og til mobiltelefoner.

Webstedets danske version, United for menneskerettigheder, har ikke de samme login-funktioner, til gengæld er teksterne oversat til dansk. Her ovenfor kan du se den danske version af filmen.

Forenede Nationers flag
© Wikipedia

FN-flaget

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede links

Undervisningsforløb til 0.-3.klasse (åbner som pdf) udgivet af Institut for menneskerettigheder.
Webside for de yngste elever - på letforståeligt norsk! Her kan eleverne lære om børns rettigheder og spille forskellige enkelte spil. Websiden er rettet mod 1.-4.klasse.
Webside udgivet af FN's verdensfødevareprogram. Det indeholder et webspil, hvor det går ud på, at man skal forstå betydningen af forskellige engelske ord. Hver gang man svarer rigtigt donerer man ris.
Animeret spil, hvor elever kan sætte sig selv i flygtningens sted og opleve forskellige dilemmaer. Fra 6.klasse og op.
Lærervejledning til download. Indeholder blandt andet lærereksempler på øvelser og forslag til diskussioner, der komplementerer spillet.
Her finder du ideer til undervisningen om FN til grundskoler, efterskoler, gymnasier, HF og højskoler m.v. FN-forbundet tilbyder rollespil og gæstelærere. Primært fra 7. og opad.
Demokrati og medborgerskab med lærervejledninger for indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser. Udgivet af Institut for Menneskerettigheder.
Formidling af viden om menneskerettigheder. Indeholder temaer, bibliotek, udgivelser, forskning og nyheder.
Websted for undervisere og elever, hvor undervisningen foregår online via login. Indeholder en stærk film: The Story of Human Rights, som giver et godt overblik over menneskerettighedernes historie. Undervisere kan oprette klasser, tildele opgaver og sende beskeder i et lukket system. Systemet kan tilige downloades til iPad og til mobiltelefoner. Afsender er scientology. NB: på engelsk.
Den danske version af "United for human rights" med undervisningsmaterialer på dansk. Fra 6.klasse og op.
A manual on human rights education for children udgivet af Europarådet. Webstedet indeholder introduktion til menneskerettighederne og til menneskerettighedsuddannelse. Her er didaktiske og pædagogiske fif, aktiviteter og forslag til at arbejde med temaer. Du kan vælge at downloade hele websiden i en pdf-fil. Her finder du ideer og aktiviteter for børn i alderen fra 6 til 13 år. NB: websiden er engelsksproget.
Videoer, spil, tegninger, mærkedage, podcasts for både undervisere og elever. Udgivet af FN's regionale informationscenter for Vesteuropa. NB: webstedet er engelsksproget.
Omfattende websted med ressourcer for undervisere om menneskerettigheder. Her finder du study guides og links til databaser, fora, kalender samt et online bibliotek. Afsender er en amerikansk NGO, som arbejder med menneskerettighedsuddannelse og udgiver materialer. NB: webstedet er engelsksproget.
Manual on human rights education with young people in Europe udgivet af Europarådet. Indeholder mange aktiviteter, ideer til aktive handlinger, generel information om menneskerettigheder, baggrundsinformation m.v. Materialet er især rettet til aktiviteter uden for pensum i uformelle miljøer. NB: Compass er engelsksproget.
På Wikipedia har en gruppe på mere end 100 personer samarbejdet intenst med at forbedre artikler om menneskerettighederne. Derfor kan man finde over tusinde sider om menneskerettigheder på Wikipedia.