Anvendelse af faresymboler på kemikalier

Eleverne møder både hjemme og i skolen kemikalier, hvorpå der optræder faresymboler i form af piktogrammer. Derfor bør eleverne kende til disse piktogrammers betydning, således at de kan anvende kemikalierne hensigtsmæssigt.

Formål

Metalætsende og hudætsende

I dette forløb lærer eleverne om faresymboler på kemikalier, som optræder både hjemme og i skolen. De bliver opmærksomme på faresymbolernes betydning og lærer at bruge dem, når kemikalier skal anvendes og håndteres. 

Omfang

Forløbet varer 3-4 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse
Stof og stofkredsløb
Fase 1
Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber
Perspektivering
Stof og stofkredsløb
Fase 1
Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen
Eleven har viden om egenskaber ved materialer og kemikalier