Atletik - Længdespring

Længdespring er blot en af mange discipliner i atletikkens verden, men de mange facetter (løb, spring, timing, svævefase og landing), der er involveret i et godt længdespring gør denne disciplin ideel til undervisning i kropslig forståelse, styrke og motorik.

Introduktion og formål

Kvinde lander i sandet efter længdespring

Formål

Længdespring har været på programmet siden oldtidens Olympiske Lege, og det med god grund. For at kunne mestre længdespringet skal udøveren besidde færdigheder indenfor løb, spring og motorik, gode koncentrationsevner og en forståelse for timing. Disse færdigheder er essentielle for et utal af spil og lege. Derfor træner vi disse færdigheder og på sigt vil eleverne, med den opnåede kropslige forståelse, kunne overføre deres kompetencer til andre idrætter, hvilket vil øge motivationen til at deltage og prøve nye ting.   

Fælles mål

Kompetencemål 6.-7.klasse: Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter – Løb og spring tager sit udgangspunkt i, at eleverne lærer at analysere bevægelsesmønstre og beherske tekniske færdigheder inden for løb og spring.

Omfang

4 lektioner

Undervisningens tre faser (2)

Atletik - Længdespring - Planlægning

Afsæt i længdespring
I planlægningsfasen skal du sikre dig, at I har adgang til en sandgrav. Hvis I ikke har en sandgrav på skolen eller adgang til et lokalt stadion, så kan I i stedet springe på en madras. Mange af øvelserne i træningsmaterialet kan også udføres uden en sandgrav.

Relaterede moduler

Dreng der løber over målstregen

Atletikkens discipliner - løb, spring og kast

Eleverne skal mærke progression på egen krop, og derigennem motiveres til at træne de tekniske elementer der er en forudsætning for, at kunne udføre atletikkens discipliner.

Forenklede Fælles Mål

Idræt
6. - 7. klasse
Alsidig idrætsudøvelse
Løb, spring og kast
Fase 1
Eleven kan analysere bevægelsesmønstre inden for løb, spring og kast
Eleven har viden om bevægelsesprincipper inden for løb, spring og kast
Fase 2
Eleven kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast
Eleven har viden om koordination og teknik i løb, spring og kast

Relaterede filer

Her finder du seneste indholdsvejledning.