Atletik - Længdespring - Gennemførelse

Samlet beskrivelse af gennemførelsesdelen
mand svæver i sit længdespring

Man kan ud fra længdespringsmaterialet på Skole OL’s hjemmeside (se link under relaterede links) følge de 3 lektioner og derefter evt. bruge 1-2 lektioner på finpudsning og konkurrence.

Lad eleverne arbejde med længdespringet i små grupper. Eleverne arbejder med længdespringet i længdespringets forskellige faser. De afprøver øvelserne, der knytter sig hertil, igen og igen, mens de giver hinanden feedback og optimerer øvelsen. Lad evt. eleverne optage små videosekvenser af øvelserne, så de sammen kan se på hinandens spring og hermed analysere og vurdere, om øvelsen udføres korrekt.

Relaterede moduler

Relaterede links

Her finder en nærmere beskrivelse om gennemførelsen af undervisningsforløbet

Emneord