Atletik - Længdespring - Planlægning

I planlægningsfasen skal du sikre dig, at I har adgang til en sandgrav. Hvis I ikke har en sandgrav på skolen eller adgang til et lokalt stadion, så kan I i stedet springe på en madras. Mange af øvelserne i træningsmaterialet kan også udføres uden en sandgrav.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Afsæt i længdespring

Eleverne skal arbejde med en række indledende små øvelser for at lære overgangen fra løb til spring og landing. Alle øvelser præsenteres kort og vises, hvorefter eleverne træner øvelsen. I præsentationen åbnes også op for, at eleverne selv eksperimenterer og udfordrer sig selv - de skal være medskabende og til dels organisere den enkelte aktivitet selv. 

Læringsmål

  • Eleverne kan udarbejde en bevægelsesanalyse af eget og andres længdespring
  • Eleverne kan indgå i en dialog om afsæt, svæv og landing

Tegn på læring

Der vil i forløbet foregå en formativ evaluering med fokus på feedback og feedforward i forhold til de forventninger læreren har stillet.

Undervejs kan du lægge mærke til tegn på, at læringsmålene bliver opfyldt:

Læringsmål

Tegn på læring

Eleverne kan lave en bevægelsesanalyse af eget og andres længdespring

 

Niveau 1 Eleven angiver de vigtigste fokuspunkter ved længdespring, fx tilløbsrytme, stemskridt og afsætsben.

Niveau 2 Eleven træner længdespringets 4 hovedområder: tilløb, afsæt, svæv og landing, og eleven prøver at springe med både højre og venstre ben 

Niveau 3 Eleven analyserer den centrale udfordring i eget eller andres spring ved brug af fokuspunkter.

Eleverne kan indgå i en dialog om afsæt, svæv og landing

 

Niveau 1 Eleven angiver de vigtigste fokuspunkter for længdesprings afsæt, svævefase og landing

Niveau 2 Eleven foreviser den sammensatte bevægelse i det fulde længdespring

Niveau 3 Eleven analyserer den centrale udfordring i eget eller andres spring ved brug af fokuspunkter, og eleven kan give gode råd til forbedringer af teknik

 

Evalueringen sker undervejs, men afrundes med en fælles samtale omkring oplevelser og kommentarer. Der afsluttes med fælles feedback og feedforward til klassen.

Afslut evt. forløbet med en klassekonkurrence i længdespring og brug denne som grundlag for, at eleverne selv kan give feedback og vurdere eget og andres længdespring.

 

Forslag til undervisningsdifferentiering

Progression:

I forhold til det videre arbejde med atletik, er der mange progressionsmuligheder.

Der kan arbejdes med:

  • Andre former for spring eller hop f.eks. 3 spring eller højdespring, hvor motorikken udfordres yderligere eller springet har en anden retningskarakter.
  • Andre idrætsgrene hvor spring er involveret såsom basket, volleyball og håndbold.

 

Inkluderende tiltag:

Den vigtigste ramme i den forbindelse er gruppesammensætningen og kulturen omkring aktiviteten. Understreg forventningen om, at man i gruppen hjælper hinanden (hepper og vejleder), og at I er forskellige og derfor kæmper I med at forbedre jeres egen præstation og kommer op på et højere niveau.

Hvis enkelte grupper ikke fungere, så del dem op. Det er bedre med to 2-mandsgrupper, der får trænet, end en 4-mandsgruppe, der er gået i stå.

Elever, som føler sig usikre på opgaven, kan kigge på, indtil de er klar til at deltage - hold øje med disse elever og kom forbi dem og hjælp dem i gang. For nogle elever er det særligt vigtigt at kende timens indhold.

Relaterede moduler

Emneord