Attention ... GO! Rotaget – teori, praksis og fejlretning - Tegn på læring

Her finder du en oversigt over tegn på læring for forløbets læringsmål.
Mennesker der træner i romaskiner

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. 

Nedefor er opstillet tegn på læring for hvert læringsmål i tre niveauer.

OMSAT LÆRINGSMÅL

Eleven kan arbejde med egen koncentration og kropskontrol under rotagets udførelse, og omsætte instruktionen til praksis.

TEGN PÅ LÆRING

  1. Eleven kan udføre rotaget ud fra instruktionen om motor 1, 2 og 3 med hjælp.
  2. Eleven kan udføre rotaget i flere minutter ud fra instruktionen om motor 1, 2 og 3.
  3. Eleven kan udføre rotaget naturligt gennem længere tid ud fra instruktionen om motor 1, 2 og 3.

OMSAT LÆRINGSMÅL:

Eleven kan bruge de rigtige fagbegreber fra både roning og idræt til at analysere rotaget og videreformidle det gennem fejlretning.

TEGN PÅ LÆRING

  1. Eleven kan bruge de idrætsfaglige begreber selvstændigt og med støtte de rorelaterede begreber.
  2. Eleven kan sikkert bruge de rigtige faglige begreber fra både roning og idræt ud fra tekst og billeder.
  3. Eleven kan bruge de rigtige fagbegreber både fra idræt og roning til at analysere rotaget og lave en simpel fejlretning.

OMSAT LÆRINGSMÅL:

Eleven kan forstå og forklare musklernes arbejde og leddenes bevægelse under rotaget.

TEGN PÅ LÆRING:

  1. Eleven kan forklare musklernes og leddenes funktioner.
  2. Eleven kan nævne de større muskelgruppers arbejde og herunder leddenes bevægelse under rotaget.
  3. Eleven kan redegøre for de større muskelgruppers arbejde og herunder leddenes bevægelse i rigtig rækkefølge under rotaget.