Bedst i eTwinning DK i 2016

STIL har som National Support Service for eTwinning udvalgt tre sideordnede prismodtagere i kategorien "Bedst i eTwinning DK i 2016". Læs mere om prismodtagerne og begrundelser for tildelingen herunder.

Jeanette Sol.-Runge fra Boesagerskolen: Frieden ist eine Kunst

Jeanette Sol.-Runge er lærer på Boesagerskolen i Smørum i Egedal Kommune. Hun har gennemført det flotte projekt ’Frieden ist eine Kunst’, som har fået National Quality Label (NQL) og European Quality Label (EQL) i 2016 og nu også er blandt ansøgerne om Europæisk Pris, som afgøres og uddeles her i 2017.

Tine Jespersen, Thyborøn skole: eTwinning-projekter og formidling bl.a. via Tyskbloggen

Tine Jespersen er lærer på Thyborøn Skole i Lemvig Kommune. Tine har haft masser af projekter, herunder fx det tidligere ’The culture of peace in European citizenship’, der også opnåede både NQL og EQL. Men hovedbegrundelsen for at præmiere Tine er hendes eminent flotte og vedvarende formidlingsindsats, bl.a. på Tyskbloggen på folkeskolen.dk.

Tine har stærkt fokus på både fagligheden, det didaktiske og desuden nogle innovative tanker om ’21st Century Skills’, og hvordan eTwinning helt naturligt bidrager dér. Tines projekt er desuden  beskrevet i eTwinnings nyudgivne bog om ’Digitalt medborgerskab’, med kobling generelt til 21st Century Skills.

Lene Møller Yang, Herskindskolen: Better e-Safe Than Sorry

Lene Yang er fra Herskind Skole og Børnehus i Galten under Skanderborg Kommune. Lene er med i projektet ’Better e-Safe Than Sorry’, som har modtaget både NQL og EQL og ligesom projektet 'Frieden ist eine Kurnst' med i en europæiske prisansøgning.  

'Better e-safe Than Sorry' er desuden med som det ene af de to projekter, der indgår i den nye bog om ’Digitalt medborgerskab’, med kobling til både eSafety og mere generelt digital dannelse og 21st Century Skills.

De tre eTwinnere får hver en flot, digital ”Bedst i eTwinning DK 2016”-præmie.

Desuden inviteres de til at dele deres best practice med andre potentielle eTwinning-projektdeltagere – bl.a. på Danmarks Læringsfestival den 1.-2. marts 2017, hvor eTwinning naturligvis er til stede.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

eTwinning udgav i slutningen af 2016 en lille bog om digital dannelse og aktivt medborgerskab. Linket går til den engelske udgave, men snart udgives bogen også på dansk.
STIL – Styrelsen for It og Læring er dansk koordinator og fungerer som eTwinning National Support Service (NSS).
"Lærer får pris for blog på folkeskolen.dk"
"Flot pris til lærer i Thyborøn"
"Thyborøn-lærer får pris"
"Lærer vinder national pris" – Lene Yang fra Herskindskolen har vundet prisen ”Bedst i eTwinning DK 2016” fra Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet
"Fornem pris: Mester i sikker færden på internettet"
Århus Stiftstidende: "Herskind-lærer bedste eTwinner"
"Digital hæder til Herskindskolen"
"Herskind-lærer bedste eTwinner"

Tema