Begrebsmester

Prøv denne simple aktivitet, hvor eleverne spiller og samtidig øver centrale begreber, begivenheder og årstal.
Tempel
© Oldgruppen Gefion Gymnasium

Tidsforbrug

15-40 minutter.

Formål

Øvelsen egner sig både til repetition og til træning af begreber, begivenheder og årstal. Det kan både være på baggrund af et helt forløb eller en lektie.

Aktiviteten kan bl.a. bidrage til arbejdet med følgende faglige mål (STX A):

- redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie.

- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.

Forberedelse

Læreren skal printe spilleplader (se billede ovenfor for inspiration) og udarbejde ca. 30 kort med spørgsmål, begreber, begivenheder, årstal mv. til det forløb - eller den lektie - som der arbejdes med.

Gennemførelse

Kortene lægges med teksten nedad i en bunke på bordet. Herefter forklarer eleverne på skift, hvad der står på kortet - et spørgsmål/begreb/årstal. Resten af gruppen vurderer, hvorvidt svaret er tilstrækkeligt. Hvis svaret er tilstrækkeligt, kan spilleren rykke et felt frem.

Opfølgning

Det kan være hensigtsmæssigt, hvis læreren efter aktiviteten i plenum samler op på de - ift. læreplanen - vigtigste faglige mål og begreber. 

Kreditering

Kasper Ditlevsen og Oldgruppen på Gefion Gymnasium.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png