Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.
Bevægelse

Det er en vigtig del af den nye folkeskole, at eleverne i løbet af skoleåret i gennemsnit bevæger sig mindst 45 minutter i løbet af skoledagen. 

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Hvad bevægelse i folkeskolen er.
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med bevægelse.
  • Lovgivningen og rammerne for bevægelse.
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med arbejdet.
  • Aktuel viden og forskning inden for området.

Læs mere

Bevægelse

Hvad er bevægelse?

Bevægelse er og skal være mange ting i en varieret skoledag
Paragraf

Lovgivning og rammer

Alle elever skal have motion og bevægelse hver dag i gennemsnitligt 45 minutter.

Værktøjer

Sæt Skolen i Bevægelse stafetten
© Dansk Skoleidræt

Sæt Skolen i Bevægelse

Her kan du læse mere om Dansk Skoleidræts kampagne Sæt skolen i bevægelse. Du kan blandt andet finde øvelser og materialer, bl.a. bevægelsesøvelser målrettet de enkelte fag.
Børn leger

Fra SFO til Idræts-SFO

Konceptet for idræts-SFO’er udviklet af Danmarksidrætsforbund og VIA University College og KOSMOS.
Idé

Idébank

Inspiration til forskellige bevægelsesaktiviteter.

Eksempler fra praksis

Elev i bevægelse

Bankagerskolen: Målrettet bevægelse

Bankagerskolen i Horsens har sat et udviklingsarbejde i gang i forhold til deres brug af bevægelse, og har fundet et fælles udgangspunkt, så eleverne oplever bevægelse med et klart formål.
Elev i bevægelse

Sydskolen: Rollemodeller motiverer elever til at bevæge sig

Det kan inspirere og gøre det sjovt for elever at bevæge sig, når lærere selv deltager i bevægelsesaktiviteter, og store elever går i front som rollemodeller. Samtidig bliver de store elever motiverede og vokser af at få et ekstra ansvar.

Hvad siger forskningen?

Opsummering

Opsummering af forskning og viden

Bevægelse har en gavnlig effekt for elevernes læring. Her kan du læse mere om konklusionerne fra relevante forskningsprojekter, forskningskortlægninger og erfaringsopsamlinger om bevægelse i skolen.
Bevægelse

Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference

Der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring. Her kan du læse en række af de videnskabelige præsentationer på konferencen ”Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference”.
Bevægelse

Forsøg med læring i bevægelse

Fysisk aktivitet og bevægelse i undervisning kan påvirke elevernes kognition, sociale relationer og motivation.

Del af pakke

Emneord