Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Spredt ud over landet ligger CFU’erne under samme lov med samme navn og samme kerneydelser. Centrenes forening ’Centre for Undervisningsmidler Danmark’ sikrer et nationalt tæt, forpligtende samarbejde.

CFU’erne er resurse- og udviklingscentre for skoler og uddannelsesinstitutioner. Centrene er forankret i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. 
Gå til de enkelte CFU’ers hjemmeside via kortet:

CFU København CFU Færøerne CFU Grønland CFU Bornholm CFU Nordjylland VIA CFU CFU Esbjerg CFU Aabenraa Center for Undervisningsmidler UCL CFU Sydslesvig CFU Sjælland

Kerneydelser

CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud til undervisere: 

→ Udlån af læremidler til egen inspiration og information
→ Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne
→ Formidling af viden om læremidler
→ Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
→ Fagfaglige og pædagogiske kurser og temadage
→ Formidling af lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng


Centrene betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i de respektive dæknings-områder, som stort set følger regionsgrænserne.


CFU-foreningen: Centre for Undervisningsmidler Danmark
Som enheder i seks professionshøjskoler har CFU’erne etableret et forpligtende og tæt samarbejde, der sikrer videndeling, en effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. Samarbejdet hedder ’Centre for Undervisningsmidler Danmark’, og centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er associerede samarbejdsparter. 

CFU Danmark varetager blandt andet relationerne til nationale samarbejdsparter, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVUmedier, et af CopyDan selskaberne. CFU Danmark har også ansvaret for det overordnede samarbejde med leverandøren om drift og udvikling af centrenes fælles forretningssystem, DantekBooking.


Landsstandarder og brugerundersøgelser

Landsstandarderne for CFU er de vejledende standarder, der er vedtaget med henblik på et ensar-tet serviceniveau over for brugerne i hele landet. Arbejdet med landsstandarderne blev påbegyndt i 2007, standarderne blev vedtaget i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2008 og implementeres nu løbende på alle Centre for Undervisningsmidler.

I vinteren og foråret 2012/2013 fulgte CFU’erne i Danmark op på arbejdet med landsstandarderne med en tilfredshedsundersøgelse og en behovsundersøgelse blandt centrenes brugere.

På sitet landsstandarder.dk finder du det samlede evalueringsmateriale.

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Se mere om samarbejdet her.

CFU har også etableret et overordnet tema på EMUen, som vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde centrenes lokale websites.

cfu-v1.png