Danmark og verdens fattige - film

Udvikling og udviklingsbistand behandlet i små lettilgængelige film. 16 små film om Danmarks deltagelse i internationalt udviklingsarbejde.

Produceret af: Dansk AV Produktion ved Anders Dencker Christensen i samarbejde med Visual Story ved Peter Zeuthen, Jesper Heldgaard og Anne Lise Bennedsen, 2014.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida