De aflyste timer er aflyst

På HF-Centret Efterslægten sørger lærerne for, at kursisterne ikke bare går hjem, når der er aflyste timer midt på dagen.

En ny studiesal er indrettet til, at kursisterne kan arbejde med seriøs læring i de ledige timer, og dermed træner de i at lære selv.

Det er godt at lære noget, og det er rigtig godt at lære at lære selv, at arbejde selvstændigt på sin egen læring.

På HF-Centret Efterslægten er det slut med at holde fri, hvis nogle timer bliver aflyst. Kursisterne skal tilbringe timerne i en nyindrettet studiesal, hvor de skal arbejde selv, enten med deres lektier eller med opgaver fra en opgavebank.

På den måde benytter skolen de aflyste timer til at lære eleverne at lære selv. Dermed bliver en anden udfordring løst, for der var opstået en tendens til, at nogle af kursisterne gik hjem, hvis timerne midt på dagen var aflyst. Og de kom ikke tilbage til eftermiddagens timer.

Den nye studiesal åbnede i november 2015, og den danner rammen om den nye ordning. Der er mødepligt i studiesalen i de aflyste timer. Den lærer, der har studiesals-vagten, krydser dem af, holder ro og orden i salen og hjælper med faglige spørgsmål.

Den opgavebank, som kursisterne bruger, er skolens lærere nu i gang med at skabe. Alle lærerne skal lægge opgaver ind i opgavebanken, så der er noget at arbejde med for kursisterne, ligegyldigt hvilke timer, der bliver aflyst. I ”lær-selv-øvelserne” er der taget hensyn til såvel kernefagligheden som læringsmålene.

”Vi kalder det en træningsbane, fordi eleverne kan træne det, de har brug for. Det er helt kernefaglige ting, de kan træne med små opgaver. På den måde bliver kursisterne hjulpet til at arbejde selv og at lære selv,” fortæller lektor Kirsten-Anne Hoffmann, der er pædagogisk leder og projektleder for træningsbanen.

Ordet træningsbane kan godt opfattes helt bogstaveligt, for den nye studiesal er indrettet i en tidligere gymnastiksal. De gamle stolper til bommene er brugt som dekorative elementer i salen, så man kan godt opleve det som om man sidder i et træningslokale.

”Det gælder om at få dem til at sidde og arbejde selv. Og det hjælper, at de ved, at de ikke får et kryds, hvis de ikke er der”, siger Kirsten-Anne Hoffmann.

Det er ikke hver dag, der er aflysningsramte elever i studiesalen. Sygefraværet blandt lærerne er forholdsvis lavt, det er under 3 procent.

Studiesalen er en del af en større ombygning på Efterslægten. Den er møbleret med borde og stole nok til, at to klasser kan sidde og arbejde. Skolens bibliotek er også flyttet ind i studiesalen og dermed er også bibliotekaren tilgængelig i salen.  I det store frikvarter midt på dagen og i eftermiddagstimer er der altid en lærer tilstede for lektiehjælp.

Til næste skoleår bliver der langt flere tilbud i studiesalen. Der bliver læsevejlederhjælp, bibliotekar-kurser i litteratursøgning, kurser i forbindelse med SSO (Stor skriftlig opgave) og matematikcafé. Desuden vil lærere i engelsk, dansk og naturfag yde lektie- og skrivehjælp, og på længere sigt vil de også støtte eleverne i eksamenslæsningsgrupper.

Ny skolehverdag

Efterslægten er et af syv gymnasier og hf-centre i netværket ”En ny skolehverdag”, der alle arbejder med at gøre skoleåret og skoledagen mere effektive og dermed udnytte skoletiden bedre. Nogle skoler arbejder med at udnytte eksamensperioden, så de 1.- og 2. g-klasser, der ikke skal op til eksamen, får undervisning i de uger, andre planlægger tiden sådan, at eleverne aldrig får mellemtimer, og atter andre gør forsøg med at sprede de skriftlige opgaver jævnt over året og opstille klare forventninger til det skrevne.

Emneord