De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag - 2014

Inspirationskatalog til arbejdet med folkeskolereformen fra EVA. Her kan du finde 12 skolers erfaringer med at åbne skolen for det omgivende samfund.

I denne rapport kan du læse om de deltagende skolers erfaringer med at samarbejde med eksterne parter, om hvilke udfordringer og gevinster de er stødt på i den sammenhæng.

Erfaringerne viser, at samarbejdet med skolens omverden kan have en motiverende effekt for eleverne, blandt andet fordi eleverne synes rammerne er mere autentiske, nye og uvante. På baggrund af erfaringerne er der samlet fem gode råd:

  • Samarbejdet skal planlægges i god tid og skal styrkes gennem fælles forberedelse. Det er vigtigt for at sikre et fælles fokus i undervisningen og fælles forventninger.
  • Det er en fordel, at der i undervisningen er en gennemgående person, som eleverne kender. Det skaber tryghed for eleverne.
  • Flyt undervisningen ud af klasselokalet og ud i et autentisk miljø. Det motiverer eleverne.
  • Find en balance mellem nye samarbejdspartnere og nye undervisningsstrukturer og faste og kendte rammer og gennemgående personale. For nogle elever er det uvante vanskeligt at navigere i.
  • Det eksterne samarbejde giver lærerne ny viden. Overvej, hvordan denne viden kan formidles og deles i personalerummet.