De gymnasiale fag på EMU (STX/HF)

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører til at udvikle fagsiderne på EMU til STX og HF. Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samspil med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Formål, baggrund og styregruppe: 

Formålet med gymnasiefagenes hjemmesider er at skabe et forum for alle lærer ved de gymnasiale uddannelser, og særligt inden for STX og HF, samt at give en referenceramme, hvor man kan blive inspireret til undervisningen, få overblik over hvad den faglige forening arbejder med, finde nyt og vigtige informationer fra fagkonsulenterne mv.

Baggrund:

Centre for Undervisningsmidler har ansat ca. 30 fagredaktører til at udvikle fagsiderne på EMU. Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samspil med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet. Til at planlægge og styre udviklingen er nedsat en styregruppe.

Centre for Undervisningsmidler driver udviklingen af fagsiderne efter aftale med GL og Undervisningsministeriet.

Centre for Undervisningsmidler betragter arbejdet med gymnasiefagenes hjemmeside som værende vigtig og væsentligt og er gået ind i arbejdet i forhold til sin centrale strategiske profil om at støtte skolerne i forhold til undervisningen mv. inden for de gymnasiale uddannelser (i første omgang STX og HF). Centre for Undervisningsmidler investerer hvert år  ca. 1,3 million kroner i udviklingen og vedligeholdelsen af siderne på EMU.

Styregruppen:

Til at varetage arbejdet med fagsiderne er der nedsat en styregruppe, hvis opgave det er styre økonomien, tilse at udviklingen på fagsiderne sker i overensstemmelse med hvad styregruppen beslutter, ansætte redaktører og træffe beslutninger i forhold til mål og delmål for arbejdet hos redaktørerne, planlægge relevante konferencer og efteruddannelse af redaktører. Styregruppen fastlægger struktur for fagsiderne og afgør sager i forhold til redaktørerne af principiel karakter.

Styregruppen kan løbende beslutte at tilføre nye opgaver og undersøge muligheder for finansiering heraf.

Via styregruppen har man valgt at prioritere reformen højt med særlig mange relevante sider inden for dette område. Det er vort håb at den enkelte lærer vil kunne bruge siderne som et nyttigt redskab i den daglige undervisning.

Styregruppen består af:

Centerleder Per Due (Center for Undervisningsmidler - Afdeling Storkøbenhavn - UCC, styregruppeformand)

Gymnasiekonsulent Lars Due Arnov (Sekretær for styregruppen og CFU-konsulent)

Fagkonsulent Lars Andersen (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,  Gymnasiale Uddannelser)

Teamleder for EMU-redaktionen Malene Pio  (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,  Gymnasiale Uddannelser)

Koordinator for EMUs gymnasieområde Pia Zeidler (Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)

Morten Bayer (GL)

Redaktør for fagsiden naturgeografi/geografi Laust Wium Olesen (udpeget af redaktørerne)

Gymnasiekonsulent Anne-Marie Østergaard (CFU Århus området, kvalitetsansvarlig)

 

Ansættelse af redaktører og samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

CFU har ansvaret for indholdet på fagsiderne, herunder at rettigheder og copyright overholdes. CFU ansætter og indgår aftaler med redaktørerne. CFU har ansvaret for den indholdsmæssige koordinering af og sparring med redaktørerne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ansvaret for den tekniske platform, herunder det fælles redaktørværktøj.

Har du spørgsmål til styregruppen, så er du altid velkommen til at kontakte sekretær for styregruppen Lars Due Arnov mail: lada@ucc.dk (telefon 4189 8528).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord