De sætter sprog på innovation

Hvis man skal arbejde med innovation, er det godt at være god til samarbejde, navigation, kreativitet, formidling og har handlekraft. På Københavns Åbne Gymnasium arbejder eleverne bevidst på at udvikle de evner.

Innovationskompetencer” er et hverdagsbegreb for eleverne Emma Christensen og Emilie Larsen fra 2. f på Københavns Åbne Gymnasium. Deres klasse har innovation som studieretning, og de er forsøgsklasse for projektet ”Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning”, der handler om både de innovative kompetencer og om at skabe andre samarbejdsforhold i klassen end den traditionelle klasseundervisning.

Innovationskompetencerne er blevet nævnt nogle gange, og efterhånden ligger det i baghovedet. Lærerne siger ikke, at vi skal bruge vores innovationskompetencer, de forventer at vi ved det”, siger Emilie Larsen.

Hun suppleres af klassekammeraten Emma:

Det er rart når man er i et gruppearbejde, at man ved, at man bliver sat sammen efter forskellige kompetencer. Så kan man blive hjulpet på det, man selv er svagest i”, siger hun.

De to piger hjælpes ad med at huske de fem innovationskompetencer: Samarbejde, navigation, kreativitet, formidling og handlekompetence.

Disse kompetencer er udvalgt i forbindelse med Region Hovedstadens projekt ”Gymnasiet tænkt forfra”, hvor KG også deltog.

Alle skolens elever fik testet deres innovationskompetencer ved skoleårets start med en lille selvtest, og en test inden sommerferien skal vise, om kompetencerne er blevet udviklet i årets løb.

Sprog om faget

De fem innovationskompetencer:

  • samarbejde
  • navigation
  • kreativitet
  • formidling
  • handlekompetence

Når KG har valgt at være med i projektet, er det blandt andet fordi innovation er så svært at tale om.

Vi vil gerne skabe et sprog omkring innovation. Vi savnede at have en bevidsthed og et fælles sprog omkring innovation og hvad der gør, at man er god til det” fortæller skolens innovationskoordinator, lærer Julie Skaar.

Det vigtige er at øge elevernes bevidsthed og sætte en refleksion i gang,” supplerer innovationslærer Michael Thing.

Når der sker en progression i kompetencer, skulle det gerne kunne ses i elevernes opgaveløsninger.

Det står helt i modsætning til det traditionelle karaktersystem, hvor målet for en enkelte er at få så højt et karaktergennemsnit som muligt. Det er en modsætning inden for læring: At jage høje karakterer giver i virkeligheden mindre læring”, siger Michael Thing.

Coaching hver 2. uge

I 2. f har eleverne hver fjortende dag en coaching-samtale med deres lærer.

Det betyder, at vi har en tættere føling med eleverne, end man ellers har som lærer. Til samtalerne kan vi snakke om løst og fast, eller vi kan tale om et fokus, som læreren har lagt,” fortæller Julie Skaar.

Samtalerne er et forsøg på at udvikle andre samarbejdsformer end de traditionelle i en klasse. Det drejer sig både om relationerne eleverne imellem og om relationerne mellem lærere og elever.

Vi arbejder med læreren som facilitator for elevernes læring. Eleverne giver os også feedback som undervisere og om, hvordan vi samarbejder med klassen”, fortæller Julie Skaar.

Særlig indsats

Innovation er et indsatsområde for Københavns Åbne Gymnasium, der også har globalisering som indsatsområde. Skolen har en handleplan for faget, der siger, at alle lærere hvert år skal lave to projekter med innovation i deres fag.

Her på skolen er vi rigtig gode til at lave store innovationsprojekter. Det svære er at få det ind i den daglige undervisning, også i de andre fag”, siger Julie Skaar.

Skolenetværk

I projektet ”Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning” deltager i alt otte gymnasier. Et vigtigt element er, at der er dannet et netværk for skolerne. I dette netværk kan skolerne samarbejde og udveksle viden om, hvordan de udvikler innovationskompetencer, og hvordan de kan tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt.

Projektet følges af forskere ved Aarhus Universitet under ledelse af professor Helle Mathiasen.

Relaterede links

Link til artikel i bladet Gymnasieskolen (der er flere artikler om projektet "Gymnasiet tænkt forfra" i Gymnasieskolen).