Den åbne skole

På denne side finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
Smilende skoleelever

Åben skole betyder, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Det skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, og alle elever udfordres fagligt. Det kan fx ske ved at styrke koblingen mellem teori og praksis i undervisningen. 

Et åben skole-samarbejde skal med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål bidrage med værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning, så der opnås størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation. 

  

I vejlednings- og inspirationsmaterialet kan du læse om:

  • Hvad åben skole er
  • Hvad der kendetegner det gode åben skole-samarbejde
  • Lovgivningen og rammerne for den åbne skole
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med den åbne skole
  • Aktuel viden og forskning inden for området.

Læs mere

Værktøjer

Elever samarbejder

Skoletjenesten.dk

Skoletjenesten udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisning i samarbejde med en lang række kulturinstitutioner.
Åben Skole - kulturstyrelsen
© Kulturstyrelsen

KUMs materiale om den åbne skole

Inspiration og viden om, hvordan man kan integrere kunst og kultur i skolen. Du kan søge blandt de initiativer, satsninger og tiltag om skolebørn, som Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond eller Kulturministeriet står bag.
skoletjenestenetværk -logo
© Skoletjenestenetværk

SkoletjenesteNetværk

Nationalt netværk af skoletjenester arbejder for at gøre implementeringen af den åbne skole enklere og afdækker erfaringer fra hele landet med relevans for samarbejdet mellem skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer.

Hvad siger forskningen?

Del af pakke

Emneord