Det nære i det store – børn kan godt trives i storinstitutioner

Det gode børnemiljø er kendetegnet ved nærvær, tryghed og høj trivsel, men når mindre institutioner fusioneres til storinstitutioner, er der en antagelse om, at effektiviseringerne kan forringe kvaliteten af den pædagogiske praksis. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udarbejdet inspirationsmateriale på baggrund af eksempler fra praksis, der viser, at det gode miljø ikke afhænger af størrelsen på institutionen, men derimod ledelse, organisering og indretning af de fysiske rammer.
Vuggestuebørn

DCUMs inspirationsmateriale sætter fokus på hvordan ledelsen og personalet i storinstitutioner kan blive opmærksomme på de muligheder og de begrænsninger, de store rammer giver, og hvordan det er muligt at skabe trygge miljøer, nærvær og gode relationer på trods af institutionsstørrelsen. Materialet er især målrettet de storinstitutioner, der oplever udfordringer med at skabe ”det nære i det store”, og som har brug for inspiration til at ændre praksis.

Hovedpointer

DCUM har samlet praksiseksempler fra tre storinstitutioner og omsat det til inspirationsmateriale, der viser, at kvaliteten af den pædagogiske praksis ikke afhænger af antallet af børn eller institutionens størrelse, men derimod af en stærk ledelse, en god organisation og fleksible fysiske rammer.

De tre områder, der er identificeret som udslagsgivende i forhold til at ændre praksis, er:

  1. Ledelse – en stærk ledelse, der er synlig og som formår at sikre, at rammerne for beslutningsprocesser, roller, krav og organisering er veldefinerede
  2. Organisering – en tydelig rollefordeling, forventningsafstemning og klarhed omkring arbejdsopgaver blandt personalet.
  3. Fysiske rammer – miljøet skal understøtte den pædagogiske praksis og børnenes forskellige behov.

Inspirationsmaterialet giver ledelse og personale konkrete redskaber til at arbejde med og reflektere over egen praksis i forhold til de tre områder, ledelse, organisering og fysiske rammer. I hvert kapitel er der angivet opmærksomhedspunkter i forhold til området og hvordan det er anvendt i praksis på de tre storinstitutioner. 

Om materialet

  • Publikationsår 2016.

 

 

Produceret i samarbejde med

Børne- og Socialministeriet

BSM logo

Relaterede filer

DCUM december 2016

Emneord