Det pædagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling

Denne artikel formidler erfaringer fra tre projekter om udvikling og organisering af det pædagogiske læringscenter.
Eva

Artiklen beskriver, hvordan der konkret er arbejdet med at omsætte dele af bekendtgørelsen om det pædagogiske læringscenter til hverdag på skolerne. Du kan blandt andet læse om, hvordan Lyshøjskolen har arbejdet med at udvikle læringscentret som en strategisk udviklingsenhed for skolen, om Favrskov kommunes erfaringer med datafunderede læringssamtaler og om Greve kommunes fokus på synliggørelse af læringscentret som vejledningsfunktion. Du kan desuden finde en række gode råd om udvikling af læringscentret, som i overskriftsform er:

  1. Stil skarpt på identiteten
  2. Udstik en klar retning
  3. Lav en teambeskrivelse
  4. Fokusér på elevernes læring og trivsel
  5. Skab en fleksibel ramme for vejledning
  6. Styrk læringscentret som team gennem fælles viden
  7. Vær som vejleder udfarende og lydhør
  8. Brug læringscentret til kvalificering af indkøb

De nævnte projekter har alle fået støtte fra Undervisningsministeriets pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folke­skole.

Pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden

Undervisningsministeriets pulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den nye folke­skole har tildelt midler til 16 udviklingsprojekter i 14 kommuner. Udviklingsprojekterne er gennemført i skoleåret 2016/17. Formålet med puljemidlerne er at lade kommuner og skoler udvikle lokale løsninger med hensyn til nogle af de udfordringer, de oplever i implementeringen af folkeskolereformen, og på den baggrund at skabe praksisnær viden. Puljen støtter udviklingsprojekter, der falder inden for to temaer: udvikling af en længere og mere varieret skoledag samt udvikling af en stærk læringskultur på skolerne.

Relaterede filer

(Artikel): TEMA:Det pædagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling.