Dialogisk læsning - det er nemt at komme i gang

En sjov og effektfuld metode til at lære børn sprog. De lærer nye ord, de får bedre sprogforståelse, de får trænet deres hukommelse og de får lyst til at bruge sproget.

Baggrund

Dialogisk læsning med seks børn

Dialogisk læsning handler om at læse på en måde, der inddrager børnene i fortællingens univers. Metoden er udviklet af den amerikanske forsker G.J. Whitehurst. En forskningskortlægning fra Syddansk Universitet peger på dialogisk læsning som den mest veldokumenteret metode til at lære børn en masse om sprog.

Forberedelse

Dialogisk læsning kræver lidt forberedelse. Du skal planlægge hvilke nye ord børnene skal lære, du skal planlægge hvordan du vil forklare børnene de nye ord, du skal læse historien flere gange - og du skal lytte, så børnene får tid og mulighed for at tale.  

Der skal også sammensættes en børnegruppe med god dynamik. Det kan fx gøres med udgangspunkt i børnenes sproglige færdigheder (det kan fx være børn med små ordforråd eller meget stille børn) eller i børnenes interesser (det kan fx være en fælles interesse for insekter eller for maskiner). Overvej også børnegruppens størrelse. Nogle gange kan der være fem børn i en gruppe, andre gange er tre børn måske det bedste antal. Prøv dig frem. Find en god bog, der passer til børnegruppen. Du kan evt. spørge dit lokale bibliotek om hjælp. Derefter handler det om at gå i gang - og om at øve sig.

En model for Dialogisk læsning

Der er udviklet flere modeller til Dialogisk læsning. Her beskrives modellen fra Sprogpakken, der består af tre faser. 

 

1. Før læsningen

Den første fase handler om din forberedelse. Sammensæt børnegruppen og find en relevant bog. Hvad vil du tale med børnene om? Hvilke nye ord skal de lære? Hvordan vil du præsentere bogen for børnene?

Når I skal i gang, så tal med børnene om bogen: Tal om forsiden og bagsiden og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.

Stil fx åbnende spørgsmål til bogens udseende: "Hvad tror I historien handler om?" så børnene bliver inddraget og du får skabt en forventningsfuld stemning.

 

2. Under læsningen

Den anden fase omhandler selve læsningen, hvor du skal stille spørgsmål, lytte til børnenes svar og også være åben over for deres spørgsmål. Børn ser noget andet end voksne. Husk at forklare de nye ord, børnene ikke kender i forvejen.

Hvis historien er velkendt for børnene, så opfordre dem til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra billederne: "Hvad var det, der skete der?" eller "Hvorfor blev han ked af det, kan I huske det?"

 

3. Efter læsningen

Den tredje fase handler om at tale med børnene om bogens indhold og de nye ord, også når I er færdige med læsningen. Jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv anvender dem.

 

Dialogisk læsning - vuggestuen Samuelsgården

I denne video kan man se, hvordan de på vuggestuen Samuelsgården på Nørrebro bruger dialogisk læsning. 

Mere om dialogisk læsning på EMU (4)

Forskning i effekten af Dialogisk Læsning

Tre børn læser bog
Hvordan kan pædagoger bedst understøtte børns sproglige udvikling? Det spørgsmål søges besvaret i et samarbejde mellem Center for Børnesprog, Syddansk Universitet, Rambøll Management og Teknologisk Institut, der skal tilvejebringe ny viden om sprogindsatser i Danmark.

Sproglige tigerspring med dialogisk læsning

Bøger og literacy
I 2011 påbegyndte institutionen Blæksprutten et pilotprojekt med dialogisk læsning. Det blev så stor en succes, at dialogisk læsning i dag er en hjørnesten i pædagogernes arbejde med at stimulere sprogbrugen hos både tosprogede og etnisk danske børn i vuggestue og børnehave. Lederen i Blæksprutten forklarer her hvordan og hvorfor.

Relaterede links