Didaktik i praktik

FoU-projektet "Didaktik i praktik" indeholder fire små film, som er lavet i samarbejde med PASS, og en samling redskaber til at styrke samspillet mellem skole og praktik.

FOA og KL har i forbindelse med det fælles overenskomstprojekt "Praktik der virker" fået undersøgt frafald blandt elever på social- og sundhedsuddannelsen.

Undersøgelsens resultater tydede på, at en styrkelse af sammenhæng mellem skole og praktik ville gavne eleverne. Det er dette, der danner baggrunden for FoU-projektet "Didaktik i praktik – koblingspunkter mellem skole og praktik".

I det projekt har skoler og praktiksteder haft den fælles opgave at udvikle og afprøve nye redskaber til, hvordan samarbejdet mellem skole og praktik kan koordineres bedre og på den måde styrke sammenhængen mellem skole og praktik til gavn for eleverne. Der er udarbejdet materialesamlingen "Redskaber til at styrke samspillet mellem skole og praktik".

Nedenstående film handler om to af redskaberne i materialesamlingen suppleret med et redskab fra skolen.

Relaterede filer

Afrapportering af FoU-projektet "Didaktik i Praktik".
Materialesamling til "Didaktik i Praktik"-projektet.

Relaterede links

Linker til PASS-hjemmesiden. PASS er forkortelsen af "Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social-og sundhedsuddannelsen".