Dublering af kurser fra Generalforsamlingskurset 2017

Fra mandag d. 11/12 til tirsdag d. 12/12 inviterer GI til et ekstra kursus i 4 af de 6 kurser fra generalforsamlingskurset fra oktober. Sted: Idrætshøjskolen i Sønderborg, Friheds Allé 42, 6400 Sønderborg.
Parkour

Vi oplevede en kæmpe søgning til kurset i oktober, og udbyder derfor 4 af de 6 kurser igen. Udbudet af kurser er sammensat således, at der er kurser inden for idrætsfagets tre færdighedsområder. Der vælges ét kursus fra runde 1 mandag ("Pardans 2" eller "Floorball") og ét kursus fra runde 2 tirsdag ("Step Aerobic" eller "Parkour").

Kurserne har i 2017 fokus på de helt aktuelle ændringer i idrætsfaget; fokus er derfor både på det praktiske ift disciplinen og på elementer såsom forløbsplan til ni klokketimer, drejebog, faglige mål, bedømmelse/forløbsprøve, eksamen, teori mv. Hvert kursus varer 6 timer og der er forplejning og overnatning på idrætshøjskolen. Vi forventer at starte klokken 12.00 (med frokost inden) mandag og slutte klokken 14.30 tirsdag. Derved burde det være nemt at nå til og fra kurset selvom man kommer langt væk fra i landet.

Læs mere om kurserne

KURSUS-RUNDE 1

Mandag d. 11/12
Vælg mellem:
Kursus A: Pardans 2
Kursus B: Floorball

Desuden mandag aften: Faligt møde og hygge.

KURSUS-RUNDE 2

Tirsdag d. 12/12
Vælg mellem:
Kursus C: Step Aerobic
Kursus D: Parkour


Der vælges ét kursus fra runde 1 og ét kursus fra runde 2, dvs kursus A eller B samt kursus C eller D. Prisen er 2500,- kr som dækker hele opholdet – inklusiv kurser, forplejning og overnatning. Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 400,- kr. pr nat. For kursister der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 500,- kr. Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer i tilfælde af at et kursus bliver overtegnet.

Tilmelding til kurserne foregår kun via EMU. 
Tilmeldingsfristen er d. 15/11-2017. 
Indbetalingsfristen er d. 27/11-2017.

For yderligere oplysninger kan man kontakte Malte fra
GI’s bestyrelse: Malte Trold
Kirkegaard, akatmk@akat.dk eller 26 99 69 84

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord