Eksamen og evaluering

Her finder du information om de formelle mål omkring eksamen og vejledning til forberedelse til og gennemførelse af eksamen.

Overordnet

Læreplaner

Læreplanen er underviserens vigtigste redskab, og den, som censor skal sikre er fulgt. Læreplanen forklarer bl.a. psykologifagets faglige mål, kerneområder og eksamensform.

 

Vejledninger

Vejledningerne er en uddybet forklaring af læreplanen. Her gives bl.a. en væsentlig uddybning af de faglige mål, eksempler på eksamensspørgsmål, en vejledning til prøvens opsætning (fx ang. antal sæt, eksaminators og censors rolle), og en vejledning til bedømmelseskriterier til karaktererne 2, 7 og 12.

C-niveau eksamen FØR reform 2017:
24 minutter og med 48 minutters forberedelse (medmindre der opnås forlængelse hertil).

Eksaminanden trækker en ukendt tekst på 1,5 - 3 sider, alt efter lærerens vurdering. Til teksten følger 2-3 spørgsmål, som giver eksaminanden mulighed for at komme omkring de faglige mål, og som giver muligheden for, at eksaminanden kan opnå højeste karakter. 

B-niveau eksamen: 
30 minutter med minimum 24 timers forberedelse. Her udleveres bilag (typisk 2-4) med en maksimal samlet længde på 8 sider.

Eksaminanden udformer sin egen problemformulering og en synopsis over egen besvarelse. Det er dog en rent mundtlig eksamen, da synopsen ikke i sig selv vurderes.

Mere om eksamen

Angst kvinde bider negle

Eksamensangst

Eksamen er spændende - nogle gange lidt for spændende. På denne side er der samlet nogle fif til håndtering af eksamen og eksamensangst.
Kvinde arbejder koncentreret ved sin computer og med et dokument

Brug af internet til C-eksamen

Internettet må kun bruges i begrænset omfang til eksamen i Psykologi C: Til kendte og på forhånd aftalte sider. Læs mere her.
Jette Hannibal profilbillede
© Jette Hannibal

Fagkonsulenten

Her finder du kontaktoplysninger om fagkonsulenten. Fagkonsulenten udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve, som også er at finde her.

Oversigter over gymnasiale eksamensfag

Eksamen

Eksamen i fagene på stx - fra almen studieforberedelse til tysk

Hent fagredaktørernes bedste råd om eksamen i fagene fra A til T. Læs om eksamentræning, krav til eksamen, etc. Hvilke spørgsmål kan en elev fx forvente at få stillet til eksamen i AT? Hvordan kan en elev formidle sin viden og forståelse i de enkelte fag?

Generelt om evaluering

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?
767996_.jpg

Formativ evaluering fremmer læreprocesser

Brug tilbagemelding til eleverne som et effektivt læringsredskab. Nogle kobler det med karakterfrihed, andre lader blot eleverne udføre rettelser i praksis.
733657_.jpg

Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Hjælp til udformning af eksamensspørgsmål, karaktergivning og generel info om eksamen på B.
Hjælp til udformning af eksamensspørgsmål, karaktergivning og generel info om eksamen på C.

Relaterede links

Overordnet lov om karakterer og karakterernes betydning.
Overordnet lov om afholdelse af prøver og eksaminer.