Eksamen i skriftlig dansk, STX

Information, råd og regler om eksamen i skriftlig dansk.
Kommunikation

I listen til højre finder du følgende: 

    

Råd og Vink

Censorernes evaluering af den skriftlige eksamen.

I Råd og vink 2013 finder du elevvenlige tjeklister til de tre skriftlige eksamensgenrer.

   

Vejledning for lærere og censorer

Omfattende vejledning til lærere og censorer i kølvandet på nye læreplans betoning af genre- og formidlingsaspektet i skriftlig dansk. 

I vejledningen finder du autentiske elevbesvarelser, der er bedømt til henholdsvis 02, 7 og 12. Se appendikset bagest i vejledningen.

    

Skrivning af eksamensgenrer

I artiklen 'Den skal jeg lige have en kop kaffe at tygge på' (2012) udpeger Nicolai Rekve Eriksen de typiske skriveproblemer og kommer med forslag til, hvordan man i undervisningen kan tage livtag med problemerne.

Artiklen 'Jamen, hvordan gør man i virkeligheden' (Nicolai Rekve Eriksen, 2014) indeholder en lang række kommenterede uddrag fra vellykkede og mindre vellykkede danske eksamensstile.

    

Generel information om prøven i skriftlig dansk

Power Point af den tidligere fagkonsulent, Susan Mose.

  

Elevtid

Forslag til forvaltning af elevtiden i dansk.

  

FAQ

Svar på en række spørgsmål om den skriftlige prøve i dansk.

  

Beskikkelse

Orientering om beskikkelsesproceduren.

   

Eksamensopgaver på nettet

Link til online-versioner af eksamenssættene i dansk fra 2011 og frem.

    

Undervisningministeriets information til censorer

Se blandt andet retteark og rettenøgler til skriftlig dansk på STX og HF.

 

 

 

       

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

På uvm.dk finder du evalueringer af mundtlige og skriftlige eksamener i perioden 2007-2016. Evalueringerne er fordelt efter årstal og på de enkelte fag.
Find administrative redskaber, regler og udviklingsinitiativer vedrørende prøver i gymnasiale uddannelser.
Fagkonsulent Sune Weile giver gode råd til, hvordan man i den daglige undervisning kan træne eleverne, så de er klar til at gå til skriftlig eksamen med netadgang