Eksamen og evaluering

Eksamensrelevant materiale, herunder gamle eksamensopgaver og kommentarer til afholdte skriftlige eksaminer i fysik.

Skriftlig eksamen i fysik

cykelstabilitet-jones.jpg

Råd og vink til den skriftlige prøve

Evauleringer af de skriftlige prøver i fysik på A-niveau (stx og htx). Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Hvor har eleverne problemer?

Gamle eksamensopgaver

stm-billede.jpg

Eksamensopgaver i fysik A fra 2000-2008

Arkiv med alle de gamle eksamensopgaver fra 2000 til 2008. Zip-fil, der desuden indeholder en oversigtsliste. Nedenstående opgaver er tidligere stillet ved studentereksamen, stx, A-niveau. Bemærk! De i filen indeholdte sæt er IKKE længere vejledende for eksamen. Selv om sættene ikke mere er vejledende, er der dog megen god inspiration til læreren og træning for eleverne at hente. Alle opgaverne er i .pdf-format

Generelt om evaluering

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?
767996_.jpg

Formativ evaluering fremmer læreprocesser

Brug tilbagemelding til eleverne som et effektivt læringsredskab. Nogle kobler det med karakterfrihed, andre lader blot eleverne udføre rettelser i praksis.
733657_.jpg

Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png