Eksamen på idræt B - 2005 ordning

Inspiration, råd, vejledning og meddelelser i relation til eksamen på Idræt B-niveau efter 2005 ordningen
Bøger

Her findes såvel skabeloner til drejebøger, konkrete eksempler på casespørgsmål samt meddelelser fra Fagkonsulenten vedrørende eksamen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Dokument om casespørgsmål og eksempler på casespørgsmål udarbejdet af fagkonsulent Peter Mads Olsen
Eksempler på Case-spørgsmål udarbejdet af fagkonsulent Peter Mads Olsen
Eksempel på tematisk forløb og tilhørende drejebog udarbejdet af fagkonsulent Peter Mads Olsen
Powerpoint om drejebøger udarbejdet af Hanne Kristoffersen
Tre eksempler på drejebøger fra Aarhus Katedralskole
Her kan du læse fagkonsulentens gode råd om eksamen i idræt B (2005 ordningen)