Elever tænker nyt

Virksomheder med snedkerlærlinge får hjælp til den nye projektopgave. Innovation kommer til at gennemsyre uddannelserne.

Til foråret (2012) skal de første snedkerlærlinge gennemføre den projektopgave, der med den nye bekendtgørelse er lagt ind i snedkeruddannelsen mellem 3. og 4. skoleperiode.
For at hjælpe virksomhederne med at finde på gode projekter til deres lærlinge har en arbejdsgruppe med deltagelse af udvalgte skoler samt de to faglige sekretariater lavet et idékatalog. Nogle af ideerne er lige til at tage og tilrette til den enkelte virksomhed. Men der er også masser af muligheder for at finde på sit eget projekt.

Snedkerelev arbejder med lægter
© Sven Jeppesen

Bedre køkkenskuffer

Kristian Jakobsen er produktionsleder hos køkkenproducenten Multiform og har i mange år været medlem af Træindustriens Uddannelsesudvalg, og han har selv flere ideer til projektopgaverne:

- Vi har for eksempel fået tilbagemeldinger fra forhandlerne om, at kunderne gerne til have en bedre indretning af vores skuffer, så knive og gafler ikke ligger og rasler og skramler rundt. Det kunne være en idé for en lærling: At lave en ny skuffeindretning, så tingene ligger pænt. En anden opgave kunne være emhættekasser: Der findes mange forskellige emhætter i dag, og hvis vi kunne få udviklet forskellige kasser til dem, så kan de blive fotograferet, og billederne kan være ude i butikkerne. Så kan kunderne se, hvordan det kan gøres med den emhætte, de gerne vil have, siger Kristian Jakobsen.
Andre ideer kan være at sætte sig ind i nye energikrav og fortælle om det til virksomheden, eller at finde nye materialer, der er mere bæredygtige. Det kan også være at optimere materialebruget, så der bliver mindre spild.

- Hvis nogle virksomheder synes det er svært at finde på idéer til projekter, så er ideerne i kataloget lige til at tage og tilpasse til egne virksomheder, siger Lisbeth Bøggild, der er sekretariatschef i Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter.

Skal selv tage têten

Både Kristian Jakobsen og Lisbeth Bøggild glæder sig over, at projektopgaven er kommet ind i uddannelserne.

- Dette giver mulighed for fornyelse - ellers går hverdagen med produktion. Det stiller også nye krav til eleverne, de skal ikke bare komme her og blive sat i gang med en opgave af værkføreren. Nu skal de selv tage têten og måske stille krav til værkføreren. Det modner også, og det giver blod på tanden at få et skulderklap for en god opgave, siger Kristian Jakobsen.

Tænke innovativt

Det er ikke kun virksomhederne, men hele samfundet, der vil få brug for snedkere, der kan tænke innovativt:

- Fremtidens snedkere skal kunne mere end at fremstille 100.000 ens emner. Det skal de stadig, men vi har også brug for, at de stopper op og siger: Hvorfor gør vi det ikke på den måde. De skal kunne tænke innovativt. Undersøgelser viser, at de faglige medarbejdere i fremtiden skal have nogle helt andre kompetencer, for de skal være bindeled til videnarbejderne. De skal ikke være designere, men de skal lade deres viden komme i spil. Så kan det være, virksomheden kan hapse en idé eller to, siger Lisbeth Bøggild.
Lisbeth Bøggild tror, at mange virksomheder har projekter liggende i skuffen, som de ikke i det daglige har tid til at arbejde videre med.

- Og jeg tror, at virksomhederne med projektopgaven vil kunne komme til at bruge deres elever på en helt anden måde. Den er en måde at tvinge både elev, virksomhed og skole til at tænke innovation ind i hele forløbet. Håbet er, at innovation kommer til at gennemsyre hele uddannelsen, siger hun.