EMUs redaktører (samlet oversigt)

Her finder du en samlet oversigt over EMUs redaktører (fagredaktører) med mailadresser og ansvarsfordelinger, så du kan kontakte de enkelte redaktører.

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Videnskontoret

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K

Tlf.: 3587 8889

info@emu.dk

EMU redigeres af en række redaktører for de forskellige uddannelsesformer. Se EMU-redaktionen og redaktørkorpsene fra de forskellige uddannelsesområder og tværgående temaer ved at følge linkene ude til højre.   

Du kan også skrive til EMU-redaktionen ved at klikke på "Skriv til EMU" nederst til højre på alle EMUs sider, og du kan kontakte den ansvarlige redaktør for den enkelte side ved at klikke på redaktørens navn under "Baggrundsoplysninger".

EMU-redaktionen    

ANSVARSOMRÅDER  

EMU-teamleder: Malene Pio

Stedfortræder for EMU-teamleder: Henrik Borck Larsen 

AMU, FVU, AVU kvalitetsansvarlig: Kontakt EMU-redaktionen

Dagtilbud: Malene Pio

Erhvervsuddannelser: Pia Zeidler

Grundskole: Henrik Borck Larsen  

Gymnasiekoordinator og kvalitetsansvarlig: Pia Zeidler

Gymnasiale uddannelser (FIP/SIP) og sociale medier: Lene Møbjerg Toft 

Viden og forskning (tema): Lene Møbjerg Toft 

Udvikling af EMU (teknisk-produktejer): Felicia Ross Knudsen og Claus Meyer

Tværgående funktioner/medhjælp (studentermedhjælper): Julie Andersen
Tværgående funktioner/medhjælp (studentermedhjælper): Katrine Tranberg-Hansen

Tværgående funktioner/medhjælp (redaktør): Kashif Butt

Administration/sekr: Jannie Møller

Redaktørkorpsene

DAGTILBUD

Malene Slott Nielsen 

Mette Østman

Rosita Sloth Boren

Karen Lagermann

Susanne Kjerstein Madsen

GRUNDSKOLE

Billedkunst: EMU-redaktionen (ingen redaktør p.t. - Henrik Borck Larsn kan kontaktes)

Biologi: Lise Augustesen

Børnehaveklassen: Lise Thomsen

Dansk: Tine Kirkegaard og Lise Thomsen

(Dansk), projektopgaven: Tine Kirkegaard

Elever: Henrik Borck Larsen

Engelsk: Rasmus Sune Jørgensen

Forvaltning: Hanne Birkum

Fransk: Daniele Edith Eychenne

Forældre: Henrik Borck Larsen

Fysik/Kemi: Bastian Kuke Larsen

Geografi : Jes Kristian Larsen 

Håndværk og design (håndarbejde og sløjd): Irene Egeskov Andersen

Idræt:  Thomas Seiger Behrens

Kristendom: EMU-redaktionen (ingen redaktør p.t.- Henrik Borck Larsn kan kontaktes)

Madkundskab: Line Juel Petersen

Matematik: Troels Gannerup Christensen

Musik: EMU-redaktionen

Natur/Teknik: Michael Fryd

Samfundsfag og historie: Steen Juhl Møller

Skoleledelse: Mai-Britt Herløv Petersen 

Tysk: Christian Falkesgaard Brendholdt

Tværgående redaktør og Reformationen: Martin Faurholt 

CFU-tværgående: Peter Søgaard

ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU), FVU og AVU

Avu-redaktør: Stine Aaen Dürr

FVU-redaktør: Gitte Bagge Jensen

AMU-redaktør: Henrik Thomsen

ALMEN GYMNASIALE UDDANNELSER (STX og HF)

Almen sprogforståelse: Kathinka Skriver

Arabisk, japansk, kinesisk og russisk: Rene Lomholt

Astronomi og fysik: Michael Brix Pedersen

Billedkunst og design: Gitte Normand

Biologi: Jon Sommer Nagel

Dansk: Leena Haastrup

Dramatik: Julie Wittrup

Elevområdet, almen studieforberedelse, studiekompetence og -færdigheder: Hanne Heimbürger

Engelsk: Christine Lehn-Schiøler

Erhvervsøkonomi: Karsten Buch

Filosofi: Mogens Georg Andersen

Fransk: Flemming Ravn

Historie: Lars Due Arnov

Idræt: Henrik Lindegaard Møller

Italiensk: Flemming Ravn

Kemi og bioteknologi: Jan Geertsen

Klassiske fag: Chresteria Neutzsky-Wulff

Kultur- og samfundsfaggruppe: Brian Egede Pedersen

Matematik: Torben Svendsen

Mediefag: Kathrine Aggebo

Musik: Gert Uttenthal Jensen

Naturgeografi: Laust Wium Olesen

Naturvidenskabelig faggruppe hf: Nina Nørgaard Pedersen 

Naturvidenskabeligt grundforløb: Lone Glenstrup

Psykologi: Anders Riber

Religion: Kirsten Bärnholdt

Samfundsfag: Jørgen Lassen

Spansk, informationsteknologi og multimedier: Jacob Stenløkke Bendtsen

Tysk:

Tværgående funktioner/medhjælp (studentermedhjælper): 

ERHVERVSGYMNASIALE UDDANNELSER - HHX OG HTX  

HHX (øko.fag - fokus + generelt alle fag): Pia Zeidler

HTX (teknologiske fag fokus+ generelt alle htx.fag): Peter Larsen 

Tværgående redaktør hhx/htx - humanistisk tilgang + it + særlig ambassadørrolle + indhold på tværs: Anna Fenger-Grøn

Tværgående redaktør hhx/htx - humanistisk/naturvidenskabelig + it + særlig ambassadørrolle + indhold på tværs: Pia Zeidler

ERHVERVSUDDANNELSER (EUD)

Fødevarer, jordbrug og oplevelser: Finn Kanstrup Hansen

Omsorg, sundhed og pædagogik: Jakob Vedel Lisbjerg

Teknologi, byggeri og transport: Anne Knudsen

TEMAER

eTwinning og internationalt (Koordinator Claus Berg): John Kraaer

EU på skemaet: EMU-redaktionen

Global undervisning: EMU-redaktionen

Grønland og Færøerne: Laust Wium Olesen og Steen Juhl Møller

For lærerstuderende: Jimmi Jeppesen

Natur og miljø: Michael Fryd

Ny Nordisk Skole:EMU-redaktionen

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: EMU-redaktionen

Udeskole: Rasmus Frederiksen

Ophavsret: (Koordinator Rikke Thonbo): redaktør:Steen Juhl Møller

IT i folkeskolen: Claus Berg og Tine Mette Caft

Inklusion: Pia Zeidler

Studiekompetence og For gymnasieelever: Hanne Heimburger

Udvalgte udviklingsprojekter: EMU-redaktionen

Relaterede moduler