Erasmus+ KA1 Tværfagligt kursus indenfor mad, sundhed og bæredygtig udvikling

Eksempel på KA1-projekt via konsortiumansøgning, hvor CFU og LOMA-projektet ved University College Lillebælt har søgt og fået bevilling til, at 24 lærere, køkkenledere og skoleledere fra seks skoler i Danmark har været på kursus i England.

Flere og flere får øjnene op for muligheden for, at en kommune eller et CFU på vegne af flere skoler kan søge Erasmus+ KA1-midler til kurser, job shadowing-ophold eller konferencer i udlandet. Denne mulighed giver både mulighed for, at det nationale kontor kan spare penge til administration og mulighed for, at skoler, der vil hurtigt i gang med internationalt arbejde får mulighed for dette.

LOMA er et innovationsprojekt, der videreudvikler og udbreder LOMA-Lokal Mad som en innovativ model for at integrere tilberedning af sund skolemad i undervisningen i folkeskolen.Efteruddannelse af lærere og pædagoger er et centralt element. Det sker med støtte fra Nordea-fonden i 2015-2017.  Da ansøgningen til KA1-projekt blev skrevet, deltog der seks skoler: Nymarkskolen, Tved Skole og Ørkildskolen fra Svendborg, Tjørring Skole i Herning, Filstedvejen i Aalborg og Strandgårdskolen i Ishøj.

Projektleder Dorte Ruge kunne se, at det kunne tilføre projektet nye impulser, hvis man kunne få mulighed for at sende personale fra de forskellige skoler på kursus hos "Food for Life", der er en non-profit organisation, der arbejder med over 5000 skoler i England.

.Da LOMA-projektet havde mulighed for medfinansiering, så der kunne deltage mere end 24, blev der arrangeret to kurser: 21 deltog i oktober 2016 i et kursus i Bristol, og de sidste tre deltog sammen med 13 andre i et kursus i Stoke-on-Trent i maj 2017.

  

Ét af temaerne på kurserne var "Food for Lifes" akkrediteringssystem. Skoler, der deltager i projektet, rubriceres efter en evaluering som bronze-, sølv- eller guldskole. Erfaringerne herfra tages med, når LOMA-projektet skal vurdere, om modellen kan tilpasses danske forhold.

Deltagerne blev også præsenteret for eTwinning, som der er fin interesse for. De fleste af dem, der er undervisere, ønsker at komme i gang med et eTwinning-projekt i næste skoleår.

Det er et ønske for den videre udvikling af projektet at starte et KA2-partnerskab, hvor man sammen deler "best practice" om mad og sundhed i skolen.

Begge kurser har været meget vellykkede, og deltagerne er kommet hjem med ny inspiration og kontakter i England.

Der er rigtigt mange muligheder i KA1, og det danske nationale kontor for Erasmus+ opfordrer til, at endnu flere - både konsortier og enkelte institutioner - sender ansøgninger til ansøgningfristen næste år i februar.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png