Et forløb om Lykke

Forløbet er sammensat på tværs af temaerne her på EMU. Det handler om lykke, men også om afhængighed, stress og depression.
Tegning af person i tandhjul, glad og med en plan i hånden

Hvert af de beskrevne underdele af indholdet er udvalgt fra en side her på EMU. Scroll ned for at gå til de forskellige sider. Temaet kan naturligvis tilpasses og tilskæres, afhængigt af niveau og ønsket tidsforbrug.

1. Afhængighed og misbrug

  • Lykke søges ofte i hedoniske oplevelser af nydelse. Viden om belønningssystemets funktion i hjernen kan forklare mange typer af afhængighed, fx af mad, kokain, spil.

2. Relationer

  • Materialerne her sætter flere ord på betydningen af tætte bånd og tilknytninger.

3. Lykketests

  • Lykke kan forstås som nydelse, flowoplevelser eller en generel tilfredshed. De fleste store målinger går på Satisfaction With Life Scale (SWLC) og de afklarer en række korrelationer.

Intro:

Temaet handler om, hvad der skaber lykke og trivsel på individuelt og kulturelt plan og hvordan lykke kan defineres og opleves. Det er problematiseres hvordan en jagt på lykken kan have negative effekter, fx ved misbrug, higen efter penge for pengenes skyld eller set i den mere samfundsskabte præstationskultur i skolerne og på jobmarkedet.

 

Omfang: 35 lektioner a’ 50 minutter

 

Kernestof i fokus: 

-        psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse

-        individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

-        menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur

-        undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse

 

Supplerende stof:

-        Neuropsykologi

4. Korrelationer og kausalitet

  • Lykkeemnet er sprængfyldt med korrelationsanalyser og det kan være en stor jungle at gå ind i, hvis man leder efter konkrete svar. Ved at forstå forskellen på korrelation og kausalitet, bliver det lettere at forstå, hvorfor fx arbejde eller børn både kan vise negativ og positiv sammenhæng med lykke.

5. Danmark som lykkeligt land

  • Som samfunds- og kulturperspektiv er det relevant at tænke i, hvad der skaber et godt samfund. Der er mange myter og et stort antal variable herpå, ligesom der er et væld af ubesvarede spørgsmål. Fx mangler man stadig at forstå årsagerne til den generelt høje lykke i latinamerikanske lande.

6. Slagsiden: Præstationssamfundet

  • Ikke alle tendenser i det danske samfund peger den rigtige vej. Den danske ungdom har det ikke altid lige godt, hvilket kan forstås sociologisk med nogle af de nedenstående materialer.

7. Resiliens

  • Materialerne her sætter flere ord på begrebet omkring modstandsdygtighed og angriber begrebet ud fra en sociologisk vinkel.

8. Lykkepillerne:

  • En stor danske metaundersøgelse gjorde denne debat aktuel igen i foråret 2017.

(7)

Årsager til afhængighed

Mand tømmer vodkaflaske
På denne side findes årsager til afhængighed primært i forklaringer om behov for sociale relationer - en psykologisk forklaring, som stikker dybere end den rent biologiske.

Lykke og relationer

To børn griner og krammer
Materialerne her kobler relationers betydning for "lykke". Hvor vigtige er de, hvor mange skal der til? Forskningsresultater i tekst og billede giver et bud.

Lykketests

Statistiske målinger på papir
Kan lykken måles og hvordan? På denne side finder du en fortegnelse over lykkemålinger og links til, hvor man kan lave selvtests.

Der er et lykkeligt land

Legetøjsfigur løber med et dansk flag
Lykke er ikke kun et individuelt valg. Få en faglig diskussion om, hvorvidt man kan sige, at Danmark er blandt verdens lykkeligste. Hvad viser forskningen, at årsagerne er?

Den svære ungdom

Ung kvinde arbejder ved computeren
Nye undersøgelser peger på, at det rent faktisk er blevet sværere at være ung end det har været. Se statistikker, cases og bud på teorier her.

Hvilken effekt har lykkepiller?

Piller
Et stort dansk metastudie, offentliggjort i foråret 2017 har sat en stor diskussion i gang om lykkepillens effekter og bieffekter. Her er udvalgte artikler samlet til at forstå sagen.

Vis alle Vis færre

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Emneord