eTwinning-samarbejde mellem specialklasser

eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen fortæller herunder om, hvordan det er muligt at lave internationalt samarbejde mellem specialskoler.

Af lærer og eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen, Skrillingeskolen, Middelfart

Internationalt samarbejde for elever med særlige behov kan være en ramme, hvor læring og viden lagres gennem nysgerrighed og leg.
I min daglige undervisning har jeg oplevet, hvordan det at inddrage den internationale dimension i undervisningen kan medvirke til at styrke elevernes trivsel og selvværd, hvor den første nervøsitet mod at prøve noget nyt og anderledes hurtigt bliver udskiftet med nysgerrighed og videbegærlighed om at vide mere om dem fra det andet land
Læringsprocessen bliver legende, og eleverne oplever at skubbe egne grænser for social kommunikation og får styret deres it-færdigheder.

Min egen klasse har et samarbejde med en tysk specialklasse i Flensborg, et samarbejde der som udgangspunkt havde noget modstand fra eleverne i begge klasser - forbehold begrundet i: ”De er anderledes, dem vil vi ikke snakke med”.
Nu 2 år senere har det udviklet sig til en venskabsklasse, som vi løbende samarbejder med. Sidste skoleår mødtes vi og lavede et rekordforsøg til rekordbogen, som blev godkendt.
I dette skoleår arbejder vi sammen om et eTwinning-forløb med emnet ”Cultural identity”, hvor vi
arbejder med forskellige variationer af, hvem er jeg/hvem er vi, og vi har i den forbindelse planlagt at mødes i februar og holde en temadag sammen.

At inddrage den internationale dimension og eTwinning i undervisningen har for mine elever medført mod, viden og glæde.

Se nedenstående meget personlige video optaget og redigeret af Lonnie Laugaard Rasmussen med hjælp fra Frank Muusmann Lassen/Gustav Johannsen-skolen i Flensborg.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema