EU Dilemmaspil

Her finder du en række spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillene handler om de udfordringer og dilemmaer, EU har og står over for. Alt materiale kan hentes som pdf til udprint.

Spillene, kort fortalt:

Spil 1: Lad dem bare sejle deres egen sø.

EU og illegal indvandring. Hvad gør EU ved udfordringerne ?

Spil 2: To gange jorden rundt, og så til bords.

EU og global handel. Mad og fødevarer produceres og sælges i hele verden.

Spil 3: Når bilen er farligere end Bin Laden

EU og klimaforandringerne. Storme, oversvømmelser og naturkatastrofer.

Spil 4: Så er der lukket for det varme vand.

EU og energiforsyning. Hvilke udfordringer er der med leverencer af gas og olie.

Spil 5: Lønnen - den snakker vi ikke om.

EU og løndumping. Hvem arbejder for hvilken løn hvor ?

Se link og gå direkte til de enkelte spil under "relateret indhold".