EU Dilemmaspil

Her finder du en række spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillene handler om de udfordringer og dilemmaer, EU har og står over for. Alt materiale kan hentes som pdf til udprint.

Spillene, kort fortalt:

Spil 1: Lad dem bare sejle deres egen sø.

EU og illegal indvandring. Hvad gør EU ved udfordringerne ?

Spil 2: To gange jorden rundt, og så til bords.

EU og global handel. Mad og fødevarer produceres og sælges i hele verden.

Spil 3: Når bilen er farligere end Bin Laden

EU og klimaforandringerne. Storme, oversvømmelser og naturkatastrofer.

Spil 4: Så er der lukket for det varme vand.

EU og energiforsyning. Hvilke udfordringer er der med leverencer af gas og olie.

Spil 5: Lønnen - den snakker vi ikke om.

EU og løndumping. Hvem arbejder for hvilken løn hvor ?

Se link og gå direkte til de enkelte spil under "relateret indhold".

Dilemmaspil

Kaløvig og Studstrupværket
© Laust Wium Olesen

EU-Dilemma: Lad dem bare sejle deres egen sø

Herunder finder du første spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillene er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relevante links" er der en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
730641_.jpg

EU-Dilemma: To gange jorden rundt - og så til bords

Herunder finder du det andet spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillet er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relaterede links" er der en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
skorstene1200.jpg

EU-Dilemma: Når bilen er farligere end Bin Laden

Herunder finder du det tredie spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillet er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relaterede links" er en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
4654_.jpg

EU-Dilemma: Så er der lukket for det varme vand

Herunder finder du det fjerde spil produceret af journalist Ole Ryborg, Ugebrevet Mandag Morgen. Spillet er produceret i forbindelse med "EU på skemaet" eu.emu.dk og finansieret af Europa-Huset i København. Spillet er omredigeret i januar 2010. På hovedsiden herunder finder du selve historien. Under "relaterede links" er en vejledning til det konkrete spil. Der er desuden links til pdf-dokumenter med selve historien og rollekort til udskrift.
Euro_sedler_COLOURBOX1638294.jpg

EU-Dilemma: Lønnen - den taler vi ikke om

I EU er arbejdskraften bevægelig - og kan derfor frit bevæge sig fra land til land. Det giver et pres på overenskomster og løn- og arbejdsforhold. Dette dilemmaspil handler om, hvordan EU takler disse udfordringer.

Relaterede moduler

Emneord