Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet - samlet oversigt over publikationer

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Her finder du alle rapporter, som er udarbejdet som led i programmet.

Om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet (4)

Om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Elever
© Ulrik Jantzen
Programmet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges på de enkelte skoler. Rapporterne finder du her på EMU.

Vis alle Vis færre

Forældrenes og elevernes syn på den nye folkeskole (4)

Elevernes faglige deltagelse og interesse før og efter folkeskolereformen

Rapporten
Piger, elever fra uddannelsesfremmede hjem og etniske minoritetselever har haft en særlig positiv udvikling i deres faglige deltagelse og interesse siden implementeringen af folkeskolereformen. Det viser en rapport udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Forældreperspektiver på folkeskolen

Skole
© Ulrik Jantzen
Langt størstedelen af forældrene synes, at deres barn har en varieret og afvekslende skoledag, hvor barnet klarer sig godt fagligt og trives. 95% af forældrene er enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at deres barn klarer sig godt fagligt og at deres barn trives i skolen. Det viser en rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

Viden og forskning
Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

En længere og mere varieret skoledag - og den pædagogiske praksis (5)

En længere og mere varieret skoledag - 2017

Elever
© Ulrik Jantzen
Der er stor variation i den måde skolerne arbejder med de nye elementer i den længere og mere varierede skoledag. En rapport fra KORA viser, at der stadig er udfordringer i implementeringen, men også at elevernes læring og trivsel bliver styrket gennem mere motion og bevægelse i undervisningen.

Den pædagogiske praksis i indskolingen

Elever
© Ulrik Jantzen
Skolerne opbygger skoledagen i indskolingen meget forskelligt, og der er stor variation i, hvordan lærerne og pædagogerne samarbejder om undervisningen i indskolingen. Det viser et notat , udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

En længere og mere varieret skoledag - 2016

Viden og forskning
Lærerne lægger stor vægt på trivsel og inddrager i langt højere grad motion og bevægelse i undervisningen, og pædagogerne har fået flere undervisningsrelaterede opgaver end før reformen. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af KORA som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

Skoleledelse (6)

Gør skoleledelse en forskel?

Rapporten
Ledelsesforhold tæt på skolens undervisning og lærere er mest effektive til at påvirke implementeringen af folkeskolereformen i skolernes undervisning. Det viser en rapport udgivet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Skole
© Ulrik Jantzen
I en rapport om skolebestyrelsens rolle i den nye skole udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, ses en stigning i andelen af skolebestyrelsesformænd, der har oplevet at have indflydelse på den retning, som skolen udvikler sig i, og at skolebestyrelserne i høj grad stadig er i gang med at formulere og revidere skolernes principper.

Skoleledelse i folkeskolereformens andet år

Viden og forskning
Graden af skolelederens deltagelse i pædagogiske ledelsesopgaver, er højere end i 2011 og flere skoleledere har gennemført en diplom- eller masteruddannelse. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Viden og forskning
Skolebestyrelsesformændene vurderer, at skolebestyrelsen har indflydelse på skolens udvikling, især med hensyn til de overordnede rammer for skolens arbejde og den retning skolen udvikler sig i. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Ledelse af forandringer i folkeskolen

Figurer der samler puslespilsbrikker
Skoleledelserne har lagt stor vægt på at inddrage og engagere de pædagogiske medarbejdere i udmøntningen af reformelementerne. Det viser SFI-notat om seks udvalgte skoleledelsers arbejde med implementering af folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

Kommunal styring (6)

Skolernes arbejde med holddannelse

Skole
© Ulrik Jantzen
Rapporten om skolernes arbejde med holddannelse af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser overordnet, at der ikke er sket en stigning i brugen af holddannelse i folkeskolen, siden reformen trådte i kraft. Rapporten viser også, at det mest udbredte princip for inddeling af eleverne i hold er baseret i på deres faglige niveau, hvilket også var tendensen inden udrulningen af folkeskolereformen.

Midtvejs i folkeskolereformen

Viden og forskning
En midtvejsmåling af den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen. Flere kommuner har formuleret resultatmål, og den øgede målregulering bruges i høj grad til dialog. Det viser en kortlægningsrapport udarbejdet af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Fælles ledelse og holddannelse

Elever
© Ricky John Molloy
Kun et begrænset antal skoler har oprettet fælles ledelse mellem skoler og andre institutioner og der er stor variation i, hvor meget den enkelte skole anvender holddannelse. Det viser en rapport udarbejdet af KORA som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Økonomisk personalemæssig og faglig styring i folkeskolen

Elever
© Ricky John Molloy
Der er forskelle i kommunernes styringsvalg i forhold til hvor meget lærerne skal undervise, lærernes individuelle undervisningstid, tidsfastsættelse af lærernes opgaver og andelen af pædagoger i den understøttende undervisning. Det viser et casestudie udført af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

Relaterede moduler