Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet - samlet oversigt over publikationer

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Her finder du alle rapporter, som er udarbejdet som led i programmet.

Om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet (3)

Om evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Elever
© Ulrik Jantzen
Programmet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål. Det er udviklet i tæt dialog med en række evaluerings- og forskningsinstitutioner og vil løbende resultere i forskningsrapporter og konkret viden, som kan bruges på de enkelte skoler. Rapporterne finder du her på EMU.

Vis alle Vis færre

Elevernes syn på den nye folkeskole (2)

Folkeskolereformen - Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever

Viden og forskning
Langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

En længere og mere varieret skoledag (3)

En længere og mere varieret skoledag – Kortlægningsrapport 2016

Viden og forskning
Lærerne lægger stor vægt på trivsel og inddrager i langt højere grad motion og bevægelse i undervisningen, og pædagogerne har fået flere undervisningsrelaterede opgaver end før reformen. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af KORA som del i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

En længere og mere varieret skoledag (2015)

Elever arbejder koncentreret
Kortlægningsrapport. Hvordan implementeres en længere og mere variereret skoledag?, og hvilken effekt den har for elevernes læring og trivsel?

Vis alle Vis færre

Skoleledelse (4)

Skoleledelse i folkeskolereformens andet år

Viden og forskning
Graden af skolelederens deltagelse i pædagogiske ledelsesopgaver, er højere end i 2011 og flere skoleledere har gennemført en diplom- eller masteruddannelse. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af SFI som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole

Viden og forskning
Skolebestyrelsesformændene vurderer, at skolebestyrelsen har indflydelse på skolens udvikling, især med hensyn til de overordnede rammer for skolens arbejde og den retning skolen udvikler sig i. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut som led i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til folkeskolereformen.

Ledelse af forandringer i folkeskolen (2016)

Figurer der samler puslespilsbrikker
Skoleledelserne har lagt stor vægt på at inddrage og engagere de pædagogiske medarbejdere i udmøntningen af reformelementerne. Det viser SFI-notat om seks udvalgte skoleledelsers arbejde med implementering af folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre

Kommunal styring (5)

Midtvejs i folkeskolereformen

Viden og forskning
En midtvejsmåling af den kommunale styring i forbindelse med folkeskolereformen. Flere kommuner har formuleret resultatmål, og den øgede målregulering bruges i høj grad til dialog. Det viser ny kortlægningsrapport udarbejdet af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Økonomisk personalemæssig og faglig styring i folkeskolen

Elever
© Ricky John Molloy
En caseanalyse af implementeringen af de nye arbejdstidsregler og elementer af folkeskolereformen. Der er forskelle i kommunernes styringsvalg i forhold til hvor meget lærerne skal undervise, lærernes individuelle undervisningstid, tidsfastsættelse af lærernes opgaver og andelen af pædagoger i den understøttende undervisning. Det viser et casestudie udført af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen.

Vis alle Vis færre