Eventyr og sprog

Lærkeparkens Børnehus har meget fokus på børnenes sproglige udvikling, hvor der er et bevidst fokus på mulighederne for sproglig læring i alle aktiviteter.

Aktiviteten styrker:

  • Viden om eventyrgenren
  • Kendskab til forskellige slags fortællinger og historier
  • Udvidelse af ordforråd og begreber
  • Sproglig udvikling

Beskrivelse

Aldersgruppe:

3 - 5 år (afhængigt af eventyret)

Antal deltagere:

en mindre gruppe på 4 - 6 børn, så børnene har mulighed for at bruge sproget.

Materialer:

Eventyrbog

Konkreter til forklaring af fokusord

Aktiviteter der kan støtte og udvide fortællingen

 

Først vælges et eventyr. 

De voksne læser og lærer eventyret at kende, så de efterfølgende kan fortælle eventyret.

Der kan udvælges et par fokusord, som kan understøttes af både ord, billeder, dramat, genstande med mere. Fokusord er en med til både at konkretisere et ord/ begreb og til at udvide barnets ordforråd.

Fortællingen udvides med andre aktiviteter om eventyret, som eksempelvis kunne være et vendespil. Aktiviteterne er en anden måde at fokusere på fortælling, fokusord, udvidelse af ordforråd.

Reflektionsspørgsmål:

  • Overvej hvilke læreplanstemaer ud over sproglig udvikling som forløbet også dækker
  • Vær opmærksom på at de øvrige aktiviteter appellerer til mange forskellige børn. Måske er det vigtigt at få bevægelse ind, erfare gennem sanser med mere
  • Hvordan får forældrene viden om forløbet?
  • Hvordan kan forældrene støtte op om det hjemme?

(0)

Relaterede moduler

Relaterede links

På Materialeplatformen findes omtale af 'Den magiske Sprogpose'.
'Aktive Eventyr' og 'Aktive Fortællinger' kan lånes på biblioteket.
Sebastian Klein fortæller HC Andersens eventyr, illustreret med grøntsager