Fællesfagligt forløb: "Rent drikkevand - i Danmark og syd for Sahara"

Fællesfagligt forløb i geografi og biologi om drikkevand i Danmark og syd for Sahara udarbejdet af Rambøll.

Dette fællesfaglige inspirationsforløb udarbejdet af Rambøll i geografi og biologi handler om vand og vandets betydning for mennesker. Forløbet har et globalt og bæredygtigt fokus i forhold til, hvordan mennesker nu og i fremtiden har mulighed for at få adgang til rent drikkevand i Danmark og syd for Sahara. Forløbet knytter an til læseplanens fællesfaglige fokusområde om "Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer" og det er en mulighed også at inddrage fysik/kemi for at målrette forløbet til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler naturfaglige færdigheder, der gør dem i stand til at opstille modeller i relation til drikkevand og at perspektivere til problematikker i forhold til anskaffelsen af rent drikkevand og dets betydning for sundhed i Danmark og i udviklingslande syd for Sahara.

Omfang

13 lektioner

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Modulet introduceres med fokus på på elevforudsætninger: Hvad eleverne bør kunne og vide, inden forløbet påbegyndes.
Herefter struktureres forløbet med de fire øvrige overordnede moduler: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Læs indholdsvejledningen for en mere uddybende indføring i selve indholdsområderne.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modeller i naturfag
Økosystemer
Fase 1
Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer
Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb
Perspektivering
Perspektivering i naturfag
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
Fase 2
Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
Krop og sundhed
Fase 2
Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt
Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger
Fase 3
Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger
Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
Geografi
7. - 9. klasse
Modellering
Modellering i naturfag
Fase 1
Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
Eleven har viden om modellering i naturfag
Perspektivering
Perspektivering i naturfag
Fase 1
Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
Fase 2
Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling
Jorden og dens klima
Fase 2
Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb
Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb
Naturgrundlag og levevilkår
Fase 2
Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget
Kommunikation
Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
Eleven har viden om ord og begreber i naturfag