Fag og fagretninger

Her finder du information om fagretninger, grundfag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Derudover er der materiale om euv, herunder realkompetencevurdering og voksenpædagogik.

Fag og fagretninger

erhvervsuddannelseselev

Fagretninger - eksempler til de fire hovedområder

Skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som den udbyder. En fagretning skal være styrende for holddannelsen og undervisningens organisering i projekter og skal som udgangspunkt rette sig mod flere konkrete erhverv. En fagretning skal bestå af fagligt tematiserede projekter inden for et eller i begrænset omfang to hovedområder.
Murer

Erhvervsfag

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle kompetencer samt fag om viden, proces og metode. Her finder du overblik over erhvervsfag og link til bilagene i bekendtgørelsen.
Elever
© Regina Lamscheck-Nielsen

Grundfag - eksempler på faglig inspiration til grundfagene

Her finder du eksempler på god praksis og inspiration til undervisningen i grundfagene på erhvervsuddannelserne. De eksemplariske undervisningsforløb understøtter de aktuelle vejledninger og fagbilag, og er videreformidlet af ministeriets fagkonsulenter.
Elever

Uddannelsesspecifikke fag

Beskrivelse af uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del og på hovedforløbet.

Eux Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen

Talentarbejde på Tekniske Skole Silkeborg

Eux - Oversigt over uddannelser og tilhørende eux-modeller

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. På den måde opnår eleven både erhvervskompetence og generel studiekompetence på niveau med en hf. Her finder du oversigt over eux-modeller og hvilke uddannelser og almene eux-fag, der indgår i modellerne. Merkantil eux-model, Teknisk eux-model A, B, C og D.
Ung mand

SSO på EUX for lærere

Formålet med den større skriftlige opgave er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Her ligger lærermateriale om bedømmelse og vejledningen til HF/SSO som giver mange relevante hints, da EUX/SSO er lavet over samme skabelon.
Opgave

SSO på Eux for elever

Den større skriftlige opgave på Eux skal løses på højst 7 døgn. Så det er godt at være forberedt!

Euv Erhvervsuddannelse for voksne

Maler 14.jpg

Euv - Erhvervsuddannelse for voksne

En euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til samme uddannelsesbevis. Forskellen er, at uddannelsesvejen kan være anderledes.

Relaterede filer

En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og kan vare mellem 2 og 5 1/2 år. Der er også forskel på, hvordan praktik og skoleophold er fordelt på de enkelte uddannelser. Mange uddannelser giver mulighed for at vælge et kortere forløb.

Relaterede links

På uvm.dk får du overblik over over erhvervsuddannelsernes opbygning og valgmuligheder. Læs om hovedområder, fagretninger, grundforløb og hovedforløb. Og se en komplet oversigt over de mere end 100 forskellige erhvervsuddannelser.

Emneord