Mundtlig eksamen

Her finder du oplysninger fra fagkonsulenten i engelsk stx/hf relevant i forbindelse med mundtlig eksamen.
eksamen.jpg

Her finder du diverse dokumenter fra fagkonsulenten om mundtlig eksamen.

Se forskellige vedhæftede dokumenter under relaterede filer.

Tjekliste for eksaminator og censor ved mundtlig eksamen

Lærer:

 • Har jeg udfyldt undervisningsbeskrivelse?
 • Fremgår det af undervisningsbeskrivelsen, hvilket fokus emnet har haft?
 • Er mine eksamenstekster egnede som paralleltekster til niveauet?
 • Dækker mine eksamenstekster tilsammen kernestof og de faglige mål?
 • Er mine eksamenstekster korrekt længde til niveauet?
 • Er der linjenummerering på mine eksamenstekster?
 • Er kopikvaliteten i orden?
 • Fremgår emne/tema af forside på mine eksamenstekster?
 • Er  teksterne sendt, så censor har 5 hverdage at forberede sig i?

- Send en mail til din censor når materialet er på vej.

Censor:

 • Giver teksterne eksaminanden mulighed for at demonstrere målopfyldelse af de faglige mål for niveauet?
 • Dækker teksterne kernestof og de faglige mål?
 • Er teksternes sværhedsgrad passende for niveauet?
 • Er teksternes længde korrekt for niveauet?
 • Er gloseringen holdt på et minimum, så den kun dækker realia?
 • Er Shakespeare repræsenteret på A-niveau?

. Kvitter for modtagelsen af materialet med en mail til eksaminator. 

 

 

Længde på eksamenstekster:

HF C

HF B

STX B

STX A

1-3 normalsider

5-8 normalsider

2-5 normalsider

3-6 normalsider

Mediemateriale i elektronisk form kan   inddrages og erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt   20 pct. af de én til tre normalsider, som udgør et prøvemateriale.

 

Mediemateriale i elektronisk form kan inddrages og   erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt 25 pct. af   de fem til otte normalsider, som udgør et prøvemateriale.

Mediemateriale i elektronisk form kan   inddrages og erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt   20 pct. af de to til fem normalsider, som udgør et prøvemateriale.

 

Mediemateriale i elektronisk form kan   inddrages og erstatte trykt tekstmateriale i et omfang svarende til maksimalt   25 pct. af de tre til seks normalsider, som udgør et prøvemateriale.

 

En normalside er for prosa 1300   bogstaver, svarende til ca. 1350 tegn, for lyrik og drama 30 linjer. Ved   anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer tre til seks minutters   afspilning til én normalside.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png